3. sep.
kl. 09:00–16:30

1 + 1 = 3

Trygt drikkevann. Mindre lekkasjer. Klimatilpassning. Løsninger for å møte strengere krav, nye miljøgifter og økte forventninger. Verktøy for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet. Bedre ressursutnyttelse av slam og biogass. Mer fokus på bærekraft, sirkulærøkonomi, digitalisering, energieffektivisering og klimamål.

Det er så mye å ta tak i  - både av utfordringer og muligheter!

Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid!

Tema for 2020-konferansen 2020

Hvordan kan du ta i bruk de verktøyene og virkemidlene som finnes?

På årets innovasjonskonferanse tar vi for oss ulike innovasjonsdrivere: næringslivet, de offentlige anskaffelsene, FoU-institusjonene og investorene.

Innovasjonspartnerskap, samspillskontrakter, konkurransepreget dialog, førkommersielle anskaffelser og pilotkunder settes under lupen.

Hvem bør delta?

Dette programmet er lærerikt og nyttig for deg som jobber med å forbedre tjenester og utvikle eller ta i bruk nye løsninger, enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien. Her får du den innsikten du trenger. 

Innovasjonskonferansen skal samle bransjen, bidra til å styrke oppslutningen om nytekning, endringskraft og gi innsikt til alle som gjør ting på nye måter.

Utvalgte forelesere

Eirik Næss-Ulseth
Chairman

Equanostic

Erik Kärrman
Tekn dr, Enhetssjef

RISE Research Institutes of Sweden

Hanne Rønneberg
Konserndirektør

SINTEF Community avd Trondheim

Johan Englund
Fagdirektør, innovative anskaffelser

Digitaliseringsdirektoratet

Partnere

Innovasjon i VA skaper bærekraft...