3. sep.
kl. 09:00–16:30
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Digital konferanse

Innovasjonskonferansen 2020 heldigitaliseres. Vi har valgt plattformen Hopin - som gir følelse av å være på konferanse i mye større grad enn de vanlige videomøteverktøyene. Hopin er både enkelt og gøy å bruke og du kan:

  • Følge med på foredragene
  • Stille spørsmål i plenum via chat (vi siler ut de mest relevante og stiller foredragsholderen)
  • Kontakte utstillere og startups direkte
  • Kontakte andre deltakere direkte
  • Delta på vår «randomiserte minglesesjon»

Tema for 2020-konferansen 2020

Hvordan kan du ta i bruk de verktøyene og virkemidlene som finnes?

På årets innovasjonskonferanse tar vi for oss ulike innovasjonsdrivere: næringslivet, de offentlige anskaffelsene, FoU-institusjonene og investorene.

Innovasjonspartnerskap, samspillskontrakter, konkurransepreget dialog, førkommersielle anskaffelser og pilotkunder settes under lupen.

Vi lover deg en skikkelig interessant dag!

Hvem bør delta?

Dette programmet er lærerikt og nyttig for deg som jobber med å forbedre tjenester og utvikle eller ta i bruk nye løsninger, enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien. Her får du den innsikten du trenger. 

Innovasjonskonferansen skal samle bransjen, bidra til å styrke oppslutningen om nytekning, endringskraft og gi innsikt til alle som gjør ting på nye måter.

Utvalgte forelesere

Eirik Næss-Ulseth
Chairman

Equanostic

Erik Kärrman
Tekn dr, Enhetssjef

RISE Research Institutes of Sweden

Hanne Rønneberg
Konserndirektør

SINTEF Community avd Trondheim

Knut Sverdrup
Data Scientist

Spacemaker

Johan Englund
Fagdirektør, innovative anskaffelser

Digitaliseringsdirektoratet

Hanne Sandven
Product Manager

Powel Environment AS

Anders Tverraaen Øfsti
Daglig leder

HIAS How2O AS

Therese Holm Thorvaldsen
Prosjektleder, spesialrådgiver, Vann og avløp

Bærum kommune Vann og Avløp

Partnere

Innovasjon i VA skaper bærekraft...