8.–9. juni
Streaming, Nettbasert

For 21. gang samles vannbransjen til et uformelt og lærerikt møte, og ved endt konferanse skal du kunne si: «Dette var konkret og nyttig for meg i min hverdag»

Sikre deg siste nytt og få innsikt i konkrete regler og forvaltningen av disse med eksempler fra små og store vann- og avløpsvirksomheter. Vi gir deg en oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

I 2019 var vi 253 deltakere og 83 kommuner tilstede i salen. VA-juskonferansen gir deg en god mulighet til oppdatering og ikke minst til å møte resten av nettverket i bransjen.

Bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 17