25.–26. nov.

Et uformelt og lærerikt møte

For 21. gang samles vannbransjen til et uformelt og lærerikt møte, og ved endt konferanse skal du kunne si: «Dette var konkret og nyttig for meg i min hverdag.»

Bli oppdatert og få siste nytt

Sikre deg siste nytt og få innsikt i konkrete regler og forvaltningen av disse med eksempler fra små og store vann- og avløpsvirksomheter. Vi gir deg en oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

Bygg nettverk

I 2019 var vi 253 deltakere, og 83 kommuner tilstede i salen. VA-juskonferansen gir deg en god mulighet til oppdatering og ikke minst til å møte resten av nettverket i bransjen.

https://www.google.no/maps/place/Miklagard+Hotel/@60.0772152,11.158036,21z/data=!4m8!3m7!1s0x46417fed07a265fd:0xc35cc0af9ed25bd9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d60.0772125!4d11.1581782?hl=no