For 20. gang samles vannbransjen til et uformelt og lærerikt møte, og ved endt konferanse skal du kunne si: «Dette var konkret og nyttig for meg i min hverdag.»

Meld meg på

«Vann, avløp og nye rettsregler 2019» går av stabelen 27. og 28. november på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Sikre deg siste nytt og få innsikt i konkrete regler og forvaltningen av disse med eksempler fra små og store vann- og avløpsvirksomheter. Vi gir deg en oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

I løpet av høsten skal arbeidet med oppfølging av Overvannsutvalgets utredning (NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder») konkretiseres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å fremme et lovforslag om endringer i plandelen av plan- og bygningsloven i løpet av året. I tillegg skal Miljødirektoratet og DiBK innen 15. november foreslå endringer i sine regelverk overfor henholdsvis Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Totalentrepriser er fortsatt den viktigste kontraktsformen for de store entreprenørene, men også for store utbyggere som Statsbygg og OBOS, men overgangen til samspillkontrakter er for mange en ønsket utvikling. Flere kommuner vurderer nå samspillkontrakter med risikodeling for ledningsfornyelser.

På konferanse vil du både få en oversikt over regelutviklingen og konkrete råd og eksempler til bruk i hverdagen. Sikring av vann og avløp i plan- og byggesaker er jevnlig på VA-jusmenyen. Påslipp til avløpsnettet er fortsatt ikke godt nok regulert. Riksantikvaren har kommet med nye spilleregler for ledningsarbeider for å beskytte kulturminner i bakken.

I 2018 var vi 253 deltakere, og 83 kommuner i salen. VA-juskonferansen gir deg en god mulighet til oppdatering og ikke minst til å møte resten av nettverket i bransjen.

Også i år arrangeres «vannbransjens juridiske verksted» der programkomiteen stilles til disposisjon for deltakere som har spørsmål eller problemstillinger.

Konferansen vil videre gi deg som jobber med vann eller avløp en kortfattet oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.

Målgrupper:

  • Ledere og ansatte i kommunale, interkommunale og private virksomheter innen vannbransjen
  • Driftsassistanse og konsulenter/veiledere som hjelper de mindre virksomhetene
  • Byggesaksbehandlere og andre saksbehandlere i kommunal forvaltning
  • Økonomimedarbeidere som jobber med vann og avløp i kommuner og selskap
  • Rådgivere for vannbransjen
  • Jurister som jobber med vann-, forurensnings- eller vassdragsspørsmål
  • Godkjennings- og tilsynsmyndigheter (Mattilsynet, helsesjefer, fylkesmannens miljøvernavdeling, Miljødirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt osv.)
  • Bedrifter og andre som berøres av regelverket for vannbransjen
  • Planmyndigheter
  • Politikere med interesse for vannbransjen, infrastruktur og kommunalteknikk

Dokumentasjon:

Norsk Vann samlet regelverk, juridisk informasjon og hjelpemidler for vannbransjen, herunder boken Vann- og avløpsrett og selvkostveiledningen. Konferansen gir deg oppdateringer på hva som er nytt det siste året.

Deltakerne vil få tilsendt en e-post fra Tekna kort tid etter konferansens gjennomføring med lenke til alle foredragene i PDF-format.

Skriv ut

09:00 - 15:00

Programkomiteen har sitt arbeidsmøte 12.-13. juni og tar gjerne innspill til programpunkter

Innspill kan sendes til len@tekna.no

Ønsker din bedrift utstillerplass på konferansen?

Vi tilbyr gode utstillerarealer i mingleområdet utenfor konfreansesalen, ta kontakt med
Lene Nordrum, len@tekna.no om plass. Pris for utstillerplass inkl en deltaker på konferansen er kr 15.000,- eks. mva

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

AI og Mobilitet

27. aug.
kl. 08:30–11:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

PLAN 2019 - involvering og samspill

Samferdsel, infrastruktur og areal

En dag på hesteryggen

7. sep.
kl. 11:45–15:00