28. aug.
kl. 19:00–21:00

Hva skjer med byutviklinga? Tekna og NITO inviterer politikere og fagpersoner til debatt om trafikkplanlegging, fortetting og jordvern, samt bærekraftig utvikling og bruk av kompetansen til ingeniører og teknologer. Gratis inngang, åpent for alle!

Meld meg på

Beskrivelse

Trondheim by er i stor utvikling. Metrobuss er innført og skal frakte byens innbyggere mer effektivt i form av store miljøvennlige busser og hyppige avganger. En bærekraftig by skal være god og miljøvennlig å leve i. Er metrobuss et godt tiltak, og er trafikkplanleggingen av Trondheim bra nok for både myke og harde trafikanter?

Samtidig er Trønderbanen fortsatt basert på diesel-tog, og det ser ikke ut til å komme strøm eller dobbeltspor med det første til tross for tilsynelatende politisk enighet lokalt. Hvordan skal Trøndelag plasseres på kartet i den nasjonale planleggingen av jernbane? Bærekraftig byutvikling fører til effektivisering, men kan òg gå på bekostning av fortetting og jordvern. Adresseavisen viser i en artikkel fra juni at med unntak av Asker, er Trondheim den kommunen som har bygd ned mest dyrka jord i 2018, og på fylkesnivå er Trøndelag nest verst etter Akershus. Når i tillegg reguleringsplanene ikke alltid blir fulgt, tillates det for eksempel byggehøyder som er utenfor bestemmelsene. Tar lokalpolitikerne våre gode nok grep for framtida?

Trondheim er én av 25 byer globalt som skal lede verdens byer i bærekraftig utvikling for å nå målene til FN. Dette krever kunnskap og teknologi. Blir fagekspertisen brukt i tilstrekkelig grad i planlegging av framtidens løsninger, og har ingeniørene og teknologene aksept hos politikerne?

Finn frem:

Dokkhuset Scene