Hopp til innhold
8.–9. nov.

Vi samler VA-bransjen!

VA-dagene er årets bransjetreff for alle som jobber med vann- og avløp.

Aktuelle temaer

Hør blant annet om:

  • Beredskap flom
  • Vannbehandling
  • Sirkulære avløpssystemer
  • Overvann og ledningsnett
  • Avløpsrensing

Meld deg på allerede nå