25. jan. 2018
kl. 16:00–18:00

Det har vært mye diskusjon og flere artikler i aviser om fjerning av busslommer og erstatning med kantstopp.

Meld meg på

Beskrivelse

Representanter fra Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Tide Buss AS skal presentere og diskutere utforming av bussholdeplasser.

Kom og delta i faglig diskusjon om tema!

Vi begynner med mat kl. 1600. Fagmøte begynner kl. 1630.

Ønsker du å reklamere for arrangementet? Flyer kan lastes ned her

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Den profesjonelle landmåler 2018

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bærekraft i vannbransjen

Samferdsel, infrastruktur og areal

Omvisning på biogassanlegget i Rådalen

8. mars 2018
kl. 16:00–18:30