17. aug.
kl. 09.00–10.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til digitalt frokostmøte om denne viktige problemstillingen som er spesielt relevant frem mot de lokale forhandlingene i staten.

Meld meg på

Beskrivelse

Statens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse og utdanning er kjent for mange av oss.

I vår gjennomførte Tekna en undersøkelse blant de tillitsvalgte i staten, for å få mest mulig konkret kunnskap om denne utfordringen. De tillitsvalgte svarte på om virksomheten har problemer med å rekruttere og beholde Tekna-kompetanse. De svarte også på hvor utbredt bruken av konsulenter er i virksomhetene.

På frokostmøtet blir resultatene fra undersøkelsen presentert av rådgiver Cecilie Solberg Bråthen og forhandlingssjef Linn Guste-Pedersen fra Tekna. Det blir god mulighet til spørsmål og kommentarer.

Problemene med å rekruttere og beholde kompetanse er viktige momenter overfor arbeidsgiver i de lokale forhandlingene.

Styret i Tekna Stat kommer også til å jobbe videre med denne viktige problemstillingen i høst. Både undersøkelsen og innspill som kommer frem på frokostmøtet vil bli tatt med videre i dette arbeidet.

Frokostmøtet blir arrangert på Teams. Du mottar en innkalling til Teams-møtet én til to timer før møtestart, til den e-postadressen du mottok kursinvitasjonen på.