2. juni
kl. 09:00–15:30

Tekna, NITO, RIF og NKF inviterer til dagskurs med fokus på utbyggingsavtaler.

Meld meg på

Beskrivelse

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Etter endt kurs skal du

  • Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler
  • Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler
  • Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler
  • Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og plan- og bygningslovens regler om refusjon
  • Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon

Målgruppe

  • Kommunale planleggere
  • Entreprenører
  • Rådgivende ingeniører
  • Arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner
  • Forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring

Du kan lese mer om utbyggingsavtaler på veiviseren.no.

Eller i vårt arkiv på byggebloggen

Mer informasjon og påmelding hos NITO

Finn frem:

Eget kontor

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: