27. apr.
kl. 09.00–16.00

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har hatt stor suksess med vår serie som vi har kalt «Under Oslo». Vi har skapt en arena for kompetansebygging og kunnskapsdeling om ulike tema som er viktige ved utbygging av underjordsanlegg i hovedstadsområdet.

Meld meg på

I «Under Oslo – del 4» vil vi sette fokus på prosjektstyring. I dette begrepet inkluderer vi kostnadsoverslag, kostnadsstyring, usikkerhetsstyring, eierstyring og kostnadsutvikling. Dette er et tema som gjennom en periode nå har skapt store og mange overskrifter i de fleste media. NFF mener det er viktig å ta tak i dette temaet, i håp om at vi kan lære av hverandre og kanskje også skape et litt mer nyansert syn på temaet, enn det som kommer fram i media.

På programmet vil du finne både faglige eksperter på tema, samt innlegg fra de ulike etater og prosjekter. Vi håper også på engasjement fra salen og vil legge til rette for en paneldebatt.

Program: Under utarbeidelse

Skriv ut

Torsdag 27 april

Program