"Under Oslo – del 2" gir oss presentasjoner om prosjekter fra andre land. I tillegg kommer vi inn på godt løsninger på enkelte problemstillinger.

Meld meg på

"Under Oslo – del 1" fokuserte på utfordringer knyttet til geologi, støy, støv, klimagasskrav, bruk av tunnelmasser og ikke minst tettheten av konstruksjoner i grunnen. Til slutt fikk vi krydret tilværelsen med et foredrag om hvordan de kom seg med nye jernbanespor under Zürich.

Den 29. august får vi presentasjoner av utenlandske forelesere om prosjekter i deres hjemland, i tillegg til innlegg av norske forelesere om utfordringer her hjemme.

Finn frem:

Adresse: Sognsveien 72, Oslo
Skriv ut

Torsdag 29. august

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:10

Welcome

Sindre Log, The Robbins Company

09:10 - 09:25

Blasting close to excisting infrastructure and quick clay

Espen Hugaas, Orica

09:25 - 09:40

Grouting and handling of ground water conditions

Eivind Grøv, SINTEF

09:40 - 10:10

Use of lime/cement stabilization to enhance stability

.....of deep excavations in soft clays

Trond Øiseth / Kjell Karlsrud, NGI

10:10 - 10:30

Coffee / tea

10:30 - 10:45

How to deal with black shale

Erik Endre, Structor

10:45 - 11:00

What can be solved with membrane / lining

Andreas Finstad, Bane NOR

11:00 - 11:15

Freezing

Anne-Lise Berggren, Geofrost

11:15 - 11:45

TBMs for different type of ground conditions

Brad Grothen, The Robbins Company

11:45 - 12:15

TBMs for mixed ground conditions, new possibilities

Werner Burger, Herrenknecht

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:30

Special requirements for the TBMs for use under Oslo

Amund Bruland, NTNU

13:30 - 14:00

Copenhagen Cityring - tight area for the project

Mikkel Kjær Jensen, Metroselskapet

14:00 - 14:20

Coffee / tea

14:20 - 14:50

International speaker - not confirmed yet

14:50 - 15:20

Mexico City

Brad Grothen, The Robbins Company / Jose Fernandes

15:20 - 15:50

NY state - Hudson river

Niels Kofoed, Kiewit

15:50 - 16:20

Tunnelling close to sensitive infrastructure at the Follo Line

Anne Kathrine Kalager, Bane NOR

16:20 - 16:50

Panel discussion

16:50 - 16:55

Closing conference and good bye

Sindre Log, The Robbins Company

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: