31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk - NFF - ønsker alle velkommen til Trondheim og kurset "Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen.

Meld meg på

I løpet av disse to dagene i Trondheim vil vi ta for oss pukkverk, gruver, samferdsel og bærekraft, samt utnyttelse over og under jord.
Det er mange spørsmål som kommer opp når det gjelder utfordringen "Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen". I dette arrangementet skal vi prøve å besvare noen av disse - samt presentere noen løsninger og utfordringer som dukker opp.

Hold av disse to dagene - vi sees i Trondheim 31. mai - 1. juni 2022.

Skriv ut

TIRSDAG 31. MAI

Møteleder:

10.00 - 10.15

1. Åpning - velkommen / bakgrunn for kurset

Komiteen

10.15 - 10.45

2.1 Hvordan skal vi bygge veier i Norge i fremtiden?

Lars Bjørgård, Nye Veier

10.45 - 11.15

2.2 Tunnelen i framtidens vegsystem

Kjell Inge Davik, Statens vegvesen

11.15 - 11.30

Spørsmål / diskusjon

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

3. Bruk av undergrunnen

Eivind Grøv, SINTEF

13.00 - 13.30

4. Gjenbruk av masser - Gilhusbukta i Drammensfjorden

William Kornmo, PX Solutions AS

13.30 - 14.00

Spørsmål / diskusjon / pause

Møteleder:

14.00 - 14.30

5. Deponier i nedlagte gruver - muligheter og begrensninger

Simon Ross Stenger, NGI

14.30 - 15.00

6. Inspeksjon og vedlikehold av gamle tunneler, endringer og krav

Rune Fagerheim, Bane NOR

15.00 - 15.30

7. Forvaltning av tunneler / sikring

Ingjerd Mørck, Oslo kommune VAV

15.30 - 15.45

Spørsmål / pause

15.45 - 16.15

8. Lefdal Mine Datacenter - fra gruve til globalt ledende datasenter

Kristian Todal, Lefdal gruver

16.15 - 16.45

9. Gaustabanen

Bjørn Brokhaug

16.45 - 17.00

Spørsmål / diskusjon / slutt for dagen

19.00 - 21.00

Middag (påmelding)

ONSDAG 1. JUNI

Møteleder:

09.00 - 09.30

10. Sirkulær masseforvaltning

Fredrik Hausmann, Feiring Bruk AS

09.30 - 10.00

11. Massehåndtering i Trondheimsregionen

Esther Balvers, Trondheim kommune

10.00 - 10.30

Spørsmål / pause og utsjekk

10.30 - 11.00

12. Regelverket - forvaltning og krav ved ulike bruksområder

Paul Glamo, Kontrollrådet

11.00 - 11.30

13. Svartskifer og alunskifer - massehåndtering og miljøovervåking

Andreas Olaus Harstad, Skanska

11.30 - 12.30

Lunsj

Møteleder:

12.30 - 12.55

14. Bygge infrastruktur av forurensede masser - 2 eksempler fra Norsk Gjenvinning m3

Ida Nilsson, Norsk Gjenvinning m3

12.55 - 13.20

15. Berekrafttig massedisponering ifm Stad skipstunnel

Kristine Dahl, Stad kommune

13.20 - 13.35

Pause

13.35 - 14.00

16. Fana Stein & Gjenvinning AS

Joar Hovda, Fana Stein & Gjenvinning AS

14.00 - 14.30

17.Gjenbruk av tunnelstein som tilslag - Follobanen

Stine Maria Frøiland Jensen, BaneNOR / HRProsjekt

14.25 - 14.50

Spørsmål / diskusjon / slutt / hjemreise

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg

8.–9. juni