Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er: - realistisk og faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner - kompetent personell i alle ledd.

Meld meg på

Målgruppe:
Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003. Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning. Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong. I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206-1+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA(gjeldende fra november 2010), er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider. Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider.

I dette kurset benyttes Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider. NB14 er ikke lenger delt i en spesifikasjonsdel og en veiledningsdel. Dagens NB 14 er kun inndelt i fortløpende kapitler som omhandler hvert sitt tema.

Dette U4 kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse - se fanene: Praktisk info.

Mandag 29. mai

08:30

Registrering

09:00

Åpning, regelverk for Spennarmering

Gaute Nordbotten, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

09:45

Pause

10:00

Spennsystemenes komponenter

Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

10:45

Pause

11:00

Transport, lagring og montering

Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

11:45

Pause

11:55

Injiserings- drens og lufteslanger

Lise Bathen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

12:30

Kontroll før utstøping, utstøping, kontroll av oppspenningsfasthet

Lise Bathen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

13:00

Lunsj

14:00

Oppspenning

Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

14:45

Pause

15:00

Injisering av spennkabler

Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

15:45

Pause

16:00

Prøvningsmetoder

Lise Bathen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

16:45

Pause

17:00

Krav til HMS ved spennarmeringsarbeider

Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

17:30

Slutt for dagen

18:30

Middag for de som ønsker

Tirsdag 30. mai

08:00

Avreise med buss fra hotellet til KB Spennteknikk AS, Kongsvinger

09:00

Ekskursjon - KB Spennteknikk AS

 • Oppspenning
 • Injisering
 • Komponenter

Gaute Nordbotten, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

11:30

Retur til hotellet

13:00

Lunsj

14:00

Prosjektering

 • Generelt, regelverk
 • Beregningsmal
 • Friksjonstap, låsetap m.m.
 • Oppspenning
 • Forankringssone og spaltestrekk

Lars Narvestad, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

14:45

Pause

15:00

Prosjektering forts.

 • Spennarmering uten heft
 • Ekstern spennarmering

Lars Narvestad, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

15:15

Hva kan gå galt og hva gjør du da? - Typiske problemområder

 • Eksempler fra gjennomførte prosjekter

Lars Narvestad, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

16:00

Pause

16:15

Hva kan gå galt og hva gjør du da? - Typiske problemområder

 • Eksempler fra gjennomførte prosjekter

Gaute Nordbotten, Statens vegvesen, Vegdirektoraet

17:30

Slutt for dagen - selvstudie

18:30

Middag for de som ønsker

Onsdag 31. mai

09:00

Bergforankringer

 • Kabelforankring og stagforankring
 • Oppbygging, komponenter
 • Montering, vannlekkasjer og tetting
 • Injisering, faststøping
 • Oppspenning

Dag Kristian Martinsen, B-TAS

09:45

Pause

09:55

Bergforankringer forts.

10:40

Pause

10:50

Produksjonsunderlag og kontrollplan for spennarmeringsarbeider

 • Hva skal den inneholde?
 • Krav til dokumentasjon på byggeplass

Gaute Nordbotten, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

11:30

Lunsj

12:30

Eksamen

16:00

Slutt / hjemreise

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet: Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 900,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Avbestillingsgebyr: Avbestillingsgebyret kr.1500,-  gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotellpakke: Dette er obligatorisk og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris.
Hotellovernatting: Hver og en deltaker må selv bestille hotellrom og betale ved avreise Comfort Hotel RunWay, tlf. 63 94 88 88- Oppgi at du skal på Tekna kurs.

Vi gjør oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom hotellet skal sende faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt med og levert i resepsjonen ved innsjekk første dagen. Den skal inneholde navnet på deltakeren, fakturaadressen fakturaen skal sendes til og underskrift fra ansvarlig i firma.

Varighet: Ca. 25 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

 • Lise Bathen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Kristoffer Kalland

  Dywidag Norge AS

 • Tommy Lindstrand

  tekn direktør

  KB Spennteknikk AS

 • Dag Kristian Martinsen

  Daglig leder/CEO

  Berg og Tunnel Anker Systemer AS

 • Lars Narvestad

  Avdelingsleder Samferdsel

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS

 • Gaute Nordbotten

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet