Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.

Meld meg på

Målgruppe for kurset:
Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider, samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003.

Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs. innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning.

Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong.

I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA, er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider.

Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. Husk å ta denne standarden med på kurset. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider.

I dette kurset benyttes Norsk Betongforening sin Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider.

Dette U4-kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

Deltakerprisen inkludere også servering, lunsj, osv.

Husk å ta med egen PC/Mac til Digital Eksamen og Norsk Standarden NS-EN 13670+NA på kurset.
Hvis du trenger hotellrom, send en mail til: Mette.mikkelborg@choice.no

Skriv ut

Program Dag 1

0830 - 9000 Registrering

0900 (1) Åpning, regelverk for Spennarmering
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

0945 Pause

1000 (2) Spennsystemenes komponenter
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1045 Pause

1100 (3) Transport, lagring og montering
Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

1145 Pause

1155 (4) Injiserings- drens og lufteslanger
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1230 Lunch

1330 (5) Kontroll før utstøping, utstøping, kontroll av oppspenningsfasthet
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1400 (6) Oppspenning
Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge AS

1445 Pause

1500 (7) Injisering av spennkabler
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1545 Pause

1600 (8) Prøvningsmetoder
Lise Bathen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1645 Pause

1700 (9) Krav til HMS ved spennarmeringsarbeider
Tommy Lindstrand, KB Spennteknikk AS

1730 Slutt for dagen

Dag 2

0730 (10) Avreise fra hotellet til KB Spennteknikk AS, Kongsvinger med buss

0900 (11) Ekskursjon til KB Spennteknikk AS
- Oppspenning
- Injisering
- Komponenter
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1130 Retur til hotellet

1300 Lunch

1400 (12) Prosjektering
- Generelt, regelverk
- Beregningsmal
- Friksjonstap, låsetap m.m.
- Oppspenning
- Forankringssone og spaltestrekk
Lars Narvestad, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS

1445 Pause

1500 (13) Prosjektering - fortsettelse
- Spennarmering uten heft
- Ekstern spennarmering
Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS

1600 Pause

1615 (14) Hva kan gå galt og hva gjør du da – typiske problemområder
Eksempler fra gjennomførte prosjekter
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1730 Slutt for dagen - selvstudie

Dag 3

0800 (15) Bergforankringer
- Kabelforankring og stagforankring
- Oppbygging, komponenter
- Montering, vannlekkasjer og tetting
- Injisering/faststøping
- Oppspenning
Jan Olsen, CCL Norway AS

0845 Pause

0855 (16) Bergforankringer fortsetter.

0940 Pause

0950 (17) Produksjonsunderlag og kontrollplan for spennarmeringsarbeider
- Hva skal den inneholde
- Krav til dokumentasjon på byggeplass
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen Vegdirektoratet

1100 Lunch

1200 Digital Eksamen
- NB! Alle må ha med egne PC/Mac

1500 Slutt og avreise

 • Lise Bathen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Gjøvik

 • Kristoffer Kalland

  Dywidag Norge AS

 • Stian Lensebakken

  KB Spennteknikk AS

 • Lars Narvestad

  Avdelingsleder Samferdsel

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS

 • Gaute Nordbotten

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Oslo

 • Jan K. Olsen

  Teknisk Sjef / CTO

  CCL Norway AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

NFF Jubileumskonferanse

9. feb.
kl. 12.00–16.00

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.