21.–22. nov.
Microsoft Teams, Nettbasert

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Meld meg på

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en obligatorisk todagers digital samling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. E-læringsdelen avsluttes med eksamen som må være gjennomført og bestått for å få være med på den obligatoriske digitale samlingen.

Lenke til e-læringsdel og elektronisk tilgang til Betongboka blir sendt i egen lenke.

Alle deltakere bør ha standard NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen.

Skriv ut

Kurssamling Dag 1, 21. November

09.00 Bli kjent hilserunde
Henny Cathrine Braarud, Norsk Betongforening/Tekna

09.30 (01) Gjennomgang av e-læringsmodulene: diskusjon og erfaringsdeling
Knut Bryne, BOR - Betongopplæringsrådet

10.15 Pause

10.30 (02) Fersk betongs egenskaper /tilpasninger på byggeplass
Oliver B. Skjølsvik

11.00 Pause

11.15 (03) Herdetiltak og vinterstøp
Oliver B. Skjølsvik

12.00 Lunch

12.30 (04) Herdeteknologi
Oliver B. Skjølsvik

13.30 Pause

13.45 (05) Bruk av Hett97 Praktiske øvelser
Oliver B. Skjølsvik

15.15 Slutt for dagen

Kurssamling Dag 2, 22. November

09.00 (06) Mottakskontroll
André Schmidt, Skanska Norge AS

09.45 Pause

10.00 (07) Samarbeid
Andre Schmidt, Skanska Norge AS

10.30 (08) Gulvstøp og NB15
André Schmidt, Skanska Norge AS

11.00 Pause

11.15 (09) Fersk og herdende betong
Andreas Sjaastad, Veidekke

12.00 Lunch

12.30 (10) Forskaling og armering
Andreas Sjaastad, Veidekke

13.15 Pause

13.30 (11) Utstøpning og vibrering
Andreas Sjaastad, Veidekke

14.00 Pause

14.15 (12) Utstøpning og vibrering
Andreas Sjaastad, Veidekke

15.15 (13) Planlegging og støpeplan
Andreas Sjaastad, Veidekke

16.00 Slutt for dagen

 • André Schmidt

  Seniorrådgiver Betongteknologi

  Skanska Norge AS Avd Div Bygg Region Oslo/Akershus

 • Andreas Sjaastad

  Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg

 • Oliver Berget Skjølsvik

  Fagspesialist - betongteknologi

  Norconsult AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Østfold

Bygg, anlegg og eiendom

Anskaffelse av entreprisekontrakter

18. okt.
kl. 09.00–16.00