1.–2. feb.
Microsoft Teams, Nettbasert

Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet har bestemt at den fysisk samling den 01. - 02.02.21 blir digital da det i henhold til de nye nasjonale forskriftene om covid 19 ikke er mulig pr. dags dato å møtes fysisk.

Meld meg på

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en to dagers kurssamling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel kommer i egen mail - Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka.

Alle deltakere bør ha standard NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen.

Skriv ut

E-læringsdel som kursdeltaker gjennomgår på egenhånd

E-læringsdelen består av 14 moduler.
Disse kan tas i sammenheng eller en og en etter hvilket tempo som passer kursdeltakeren. Det er kontrollspørsmål etter hver modul og til sist eksamen. Eksamen må bestås før kurssamlingen

KURSSAMLING

Dag 1

08:30 - 09:00

Pålogging og hilserunde

09:00 - 09:15

Velkommen/åpning

09:15 - 09:45

Oppsummering/spørsmål fra e-læringen

(1) Gjennomgang av spørsmål fra e-læringsdelen. Diskusjon, kvalitetsvurdering og erfaringsutveksling

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(2) "Tilpasninger"

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(3) Fersk, herdnende, og herdnet betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(4) Samarbeid

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(5) Mottakskontroll og prøvetaking på byggeplass

Mer detaljert gjennomgang av prøvemetodene

 • Målingav synk, synkutbredelse, luftinnhold og temperatur i fersk betong
 • Støping og lagring av prøvelegemer og trykkprøving (identitetsprøving)

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

(6) Oppstartsmøte og referat

Dag 2

08:00 - 08:45

(7) Planlegging

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

(8) Forskaling og armering

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(9) Utstøping, vibrering støpeteknikk, behandling av fersk og herdnende betong

 • Utstøping/vibrering
 • Eksempler på utstøping av vegger, søyler og dekker
 • Støpeplaner
 • Beskyttelse og herdetiltak
 • Frost i fersk og ung betong
 • Forberedelser og etterarbeid
 • Gulvstøp (NB15)
 • Overflatebearbeiding og –behandling
 • Spesialbetonger: henvisninger til standarder

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(10) herdetiltak og vinterstøp

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(11) Gulvstøp etter NB15

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 15:00

(12) Herdeteknologi

15:00 - 15:30

(13) Oppsummering/avslutning

 • Torvaldur Noason

  Daglig leder

  T Noason AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 15. desember

27. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course. Self study can start 28. des.

Feb. 3
13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(R) Betongrehabilitering

8.–12. feb.
Microsoft Teams, Nettbasert