Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Meld meg på

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en to dagers kurssamling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel kommer i egen mail - Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka.

Alle deltakere må ta med egen NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Merk! Kurset kan avlyses hvis det er for få påmeldte deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke noe ansvar for allerede kjøpte flybilletter og mer.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Clarion Hotel The Hub, Oslo på tlf. 23 10 80 00, dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna-kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager. Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg

Skriv ut

E-læringsdel som kursdeltaker gjennomgår på egenhånd

E-læringsdelen består av 14 moduler.
Disse kan tas i sammenheng eller en og en etter hvilket tempo som passer kursdeltakeren. Det er kontrollspørsmål etter hver modul og til sist eksamen. Eksamen må bestås før kurssamlingen

KURSSAMLING

Dag 1

08:30 - 09:00

Registrering/kaffe

09:00 - 09:15

Velkommen/åpning

09:15 - 09:45

Oppsummering/spørsmål fra e-læringen

(1) Gjennomgang av spørsmål fra e-læringsdelen. Diskusjon, kvalitetsvurdering og erfaringsutveksling

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(2) "Tilpasninger"

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(3) Fersk, herdnende, og herdnet betong

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(4) Samarbeid

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

(5) Mottakskontroll og prøvetaking på byggeplass

Mer detaljert gjennomgang av prøvemetodene

 • Målingav synk, synkutbredelse, luftinnhold og temperatur i fersk betong
 • Støping og lagring av prøvelegemer og trykkprøving (identitetsprøving)

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

(6) Oppstartsmøte og referat

SLUTT FOR DAGEN, Middag kl. 19 for de som vil

Dag 2

08:00 - 08:45

(7) Planlegging

08:45 - 09:00

Pause

09:00 - 09:45

(8) Forskaling og armering

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

(9) Utstøping, vibrering støpeteknikk, behandling av fersk og herdnende betong

 • Utstøping/vibrering
 • Eksempler på utstøping av vegger, søyler og dekker
 • Støpeplaner
 • Beskyttelse og herdetiltak
 • Frost i fersk og ung betong
 • Forberedelser og etterarbeid
 • Gulvstøp (NB15)
 • Overflatebearbeiding og –behandling
 • Spesialbetonger: henvisninger til standarder

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

(10) herdetiltak og vinterstøp

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

(11) Gulvstøp etter NB15

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 15:00

(12) Herdeteknologi

15:00 - 15:30

(13) Oppsummering/avslutning

 • Torvaldur Noason

  Daglig leder

  T Noason AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

2.–4. nov.
Webinar, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

4.–19. nov.