Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Meld meg på

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Kurset består av en e-læringsdel og en to dagers kurssamling. E-læringsdelen er oppdelt i moduler og kan gjennomføres i deltakerens eget tempo. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.

Lenke til e-læringsdel kommer i egen mail. Det gis samtidig elektronisk tilgang til Betongboka.

Alle deltakere må ta med egen NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Vennligst fyll ut dette personopplysningsskjemaet på betongopplaering.no (PDF)

Ta med skjemaet på kurset.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna-kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg.

Skriv ut

E-læringsdel som kursdeltaker gjennomgår på egenhånd

E-læringsdelen består av 14 moduler.
Disse kan tas i sammenheng eller en og en etter hvilket tempo som passer kursdeltakeren. Det er kontrollspørsmål etter hver modul og til sist eksamen. Eksamen må bestås før kurssamlingen

KURSSAMLING

Oppsummering/spørsmål fra e-læringen

Gjennomgang av spørsmål fra e-læringsdelen. Diskusjon og erfaringsutveksling

Fersk betongs egenskaper

Støpelighet, hva er det?

 • Konsistens og mobilitet, måling av konsistens, faktorer som påvirker betongens konsistens, separasjon/blødning og komprimerbarhet
 • Tilpasning av betongens støpelighet på byggeplass
 • Plastisk svinn
 • Plastisk setning
 • Pumpbarhet
 • Forskalingstrykk

Samarbeid med betongleverandør

Oppstartsmøte

 • Spesifikasjon av betongegenskaper
 • Leveringsforhold og mottakskontroll
 • Relasjoner mellom produsent og bruker/utførende
 • Aktuelle bestemmelser og prøvestandarder

Mottakskontroll og prøvetaking på byggeplass

Mer detaljert gjennomgang av prøvemetodene

 • Målingav synk, synkutbredelse, luftinnhold og temperatur i fersk betong
 • Støping og lagring av prøvelegemer og trykkprøving (identitetsprøving)

Kontroll og dokumentasjon

 • Kvalitetsplan
 • Kontrollplan
 • Sjekklister
 • Avviksbehandling

Utstøping, støpeteknikk, behandling av fersk og herdnende betong

 • Utstøping/vibrering
 • Eksempler på utstøping av vegger, søyler og dekker
 • Støpeplaner
 • Beskyttelse og herdetiltak
 • Frost i fersk og ung betong
 • Forberedelser og etterarbeid
 • Gulvstøp (NB15)
 • Overflatebearbeiding og –behandling
 • Spesialbetonger: henvisninger til standarder

Herdeteknologi

 • Utfordringer sommer/vinter: Nødvendige tiltak
 • Herdekontroll og herdesimulering ved bruk av blant annet dataprogrammer

Oppsummering og repetisjon

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2020

5. mars
kl. 14:30–19:30