Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Meld meg på

Få opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen vil også bli gjennomgått.

Alle deltakere må ta med egen NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Du oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Vennligst fyll ut dette personopplysningsskjemaet på betongopplaering.no (PDF)

Ta med skjemaet på kurset.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna-kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg.

Skriv ut

Mandag kl. 0900 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(1) Regelverk

 • Lover
 • Standarder
 • Retningslinjer
 • Håndbøker

(2) Forskaling

 • Prinsipper
 • Forskalingstrykk

Lunsj

(3) Armering

 • Armeringsprinsipper
 • Krav
 • Vegvesenets publ. 78

(4) Betongbegreper

 • V/C-forholdet
 • Terminologi

(5) Tilslag

 • Produksjon
 • Vannbehov
 • Innvirkning på støpelighet

Tirsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(6) Bindemidler

 • Sementer
 • Pozzolaner

(7) Tilsetningsstoffer

 • Egenskaper

(8) Proposjonering

 • Prinsipper
 • Praktiske eksempler

Lunsj

(9) Betong som byggemateriale

 • Egenskaper
 • Holdbarhet

(10) Nedbrytning

 • Korrosjon
 • Kjemisk påkjenning

(11) Planlegging av støpeoppgaver

 • Definisjoner
 • Planlegging

Onsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(12) Betongproduksjon

 • Blandeverk
 • Produksjonskrav

(13) Håndtering av betong på byggeplass

Lunsj

(14) Utstøpning

 • Kvalitetstenkning
 • Før, under og etter støp

(15) Komprimering

 • Hvorfor
 • Hvordan

(16) Selvkomprimerende betong

 • Matriks
 • Prøvemetoder

(17) Avretting

 • Metoder
 • Utstyr

Torsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(18) Herdetiltak

 • Krav
 • Tiltak

(19) Vinterstøping

 • Krav
 • Skader
 • Tiltak

(20) Årsaker til opprissing

 • Årsaker
 • Tiltak

Lunsj

(21) Flikk og etterarbeid

 • Utførelse

(22) HMS

 • Sementholdige materialer

(23) Gjennomgang av NS-EN 13670

(24) Gjennomgang av oppgaver

Fredag kl. 0800 - 1100

Eksamen (beregnet til 3 timer)

 • Torvaldur Noason

  Daglig leder

  T Noason AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00