Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Meld meg på

Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer og lignende i en konstruksjon, for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen.

Alle deltakere må ta med egen NS-EN 13670: 2009 + NA: 2010, Utførelse av Betong.
Standarden kan bestilles fra Standard Norge, ring dette nummeret: 67 83 86 00.

Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

Vennligst fyll ut dette personopplysningsskjemaet på betongopplaering.no (PDF)

Ta med disse på kurset.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Scandic Park Sandefjord, dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna-kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg.

Skriv ut

Mandag kl. 0900 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(1) Regelverk

 • Lover
 • Standarder
 • Retningslinjer
 • Håndbøker

(2) Forskaling

 • Prinsipper
 • Forskalingstrykk

11:30 - 12:30

Lunsj

(3) Armering

 • Armeringsprinsipper
 • Krav
 • Vegvesenets publ. 78

(4) Betongbegreper

 • V/C-forholdet
 • Terminologi

(5) Tilslag

 • Produksjon
 • Vannbehov
 • Innvirkning på støpelighet

Tirsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(6) Bindemidler

 • Sementer
 • Pozzolaner

(7) Tilsetningsstoffer

 • Egenskaper

(8) Proporsjonering

 • Prinsipper
 • Praktiske eksempler

(9) Betong som byggemateriale

 • Egenskaper
 • Holdbarhet

(10) Nedbrytning

 • Korrosjon
 • Kjemisk påkjenning

(11) Planlegging av støpeoppgaver

 • Definisjoner
 • Planlegging

Onsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(12) Betongproduksjon

 • Blandeverk
 • Produksjonskrav

(13) Håndtering av betong på byggeplass

11:30 - 12:30

Lunsj

(14) Utstøpning - støpeteknikk

 • Kvalitetstenkning
 • Før, under og etter støp

(15) Komprimering

 • Hvorfor
 • Hvordan

(16) Selvkomprimerende Betong

 • Matriks
 • Prøvemetoder

(17) Avretting

 • Metoder
 • Utstyr

Torsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(18) Herdetiltak

 • Krav
 • Tiltak

(20) Årsaker til opprissing

 • Årsaker
 • Tiltak

11:30 - 12:30

Lunsj

(21) Flikk og etterarbeid

 • Utførelse

(22) HMS

 • Sementholdige materialer

(23) Gjennomgang av NS-EN 13670

(24) Gjennomgang av oppgaver

Fredag kl. 0800 - 1100

Eksamen (beregnet til 3 timer)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: