Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

Meld meg på

Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet.

Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv., i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet.

Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen.

Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS-EN 13670 i forkant og under kurset, og selv følge opp eventuelle senere nye revisjoner av standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs).

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS-EN 13670:2009+NA:2010 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanen: Praktisk info.

Hotellbooking
Hver enkelt deltaker sørger selv for bestilling av hotellrom hos Comfort Hotel Runway på Gardermoen, tlf.: 63 94 88 88 dersom det er behov for overnatting. Oppgi at det er Tekna kurs. Kurspriser inkluderer lunsj og pausemat alle dager.

Felles middag, for de som er interessert, kommer i tillegg

Skriv ut

Mandag kl. 0900 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(1) Regelverk

 • Lover
 • Standarder
 • Retningslinjer
 • Håndbøker

(2) Forskaling

 • Prinsipper
 • Forskalingstrykk

11:30 - 12:30

Lunsj

(3) Armering

 • Armeringsprinsipper
 • Krav
 • Vegvesenets publ. 78

(4) Betongbegreper

 • V/C-forholdet
 • Terminologi

(5) Tilslag

 • Produksjon
 • Vannbehov
 • Innvirkning på støpelighet

Tirsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(6) Bindemidler

 • Sementer
 • Pozzolaner

(7) Tilsetningsstoffer

 • Egenskaper

(8) Proporsjonering

 • Prinsipper
 • Praktiske eksempler

(9) Betong som byggemateriale

 • Egenskaper
 • Holdbarhet

(10) Nedbrytning

 • Korrosjon
 • Kjemisk påkjenning

(11) Planlegging av støpeoppgaver

 • Definisjoner
 • Planlegging

Onsdag kl. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(12) Betongproduksjon

 • Blandeverk
 • Produksjonskrav

(13) Håndtering av betong på byggeplass

11:30 - 12:30

Lunsj

(14) Utstøpning - støpeteknikk

 • Kvalitetstenkning
 • Før, under og etter støp

(15) Komprimering

 • Hvorfor
 • Hvordan

(16) Selvkomprimerende Betong

 • Matriks
 • Prøvemetoder

(17) Avretting

 • Metoder
 • Utstyr

Torsdag. 0800 - 1700

Foreleser: Torvaldur Noason

(18) Herdetiltak

 • Krav
 • Tiltak

(20) Årsaker til opprissing

 • Årsaker
 • Tiltak

11:30 - 12:30

Lunsj

(21) Flikk og etterarbeid

 • Utførelse

(22) HMS

 • Sementholdige materialer

(23) Gjennomgang av NS-EN 13670

(24) Gjennomgang av oppgaver

Fredag kl. 0800 - 1100

Eksamen (beregnet til 3 timer)

Særordninger i forbindelse med eksamen:

Deltakere som har medisinske problemer eller dysleksi/leseproblemer, må varsle foreleser ved kursstart. Det kan gis 25 % (og maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eller muntlig eksamen.

NB! For å delta på eksamen, må du være til stede på kurset hele tiden.

Kursbevis og kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Klikk her for mer informasjon om Betongopplæringsrådet

NB! Kurset kan bli avlyst på grunn av utilstrekkelig antall deltakere. Avbestilling vil skje før fristen. Vi tar ikke ansvar for allerede kjøpt flybilletter og mer. Dersom deltaker ikke møter opp på kurset, vil hele kursavgiften bli fakturert - sammen med hotellpakken for hver dag.

Avbestillingsregler:
Avbestillingsgebyret Nok. 1500, - gjelder mellom fristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotell-overnatting:
Hver deltaker må selv bestille sitt eget hotellrom.
Vær oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom du ønsker at hotellet skal sende en faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt og levert til resepsjonen når sjekk i den første dagen. Det må inneholde navn på deltaker, fakturaadresse, postadresse, navn og signatur til din nærmeste leder i selskapet.

Kursets varighet: 40 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

 • Torvaldur Noason

  Daglig leder

  T Noason AS