Kurset har som mål å gi basiskunnskaper innen betongteknologi og er oppdatert med tanke på teknologisk utvikling, nye veiledninger og standarder.

Meld meg på

Betong er et av våre billigste, miljøvennlige og mest brukte bygningsmaterialer. Det spesielle med betong er at den produseres lokalt av lokale materialer. Den skal tilfredsstille en rekke krav til eksempelvis støpelighet, styrke og bestandighet. Utførelsen av arbeidene er dessuten i sterk grad med på å bestemme egenskapene på det endelige produktet. Utfordringene med å optimalisere bruken av tilgjengelige materialer, og tilpasse denne til ulike krav og utførelsesmetoder er derfor store.

Kurset er tilpasset den totale omleggingen av betongstandardene som fant sted i 2003 som følge av våre europeiske forpliktelser. Kurset inngår som en del av det samlede kompetansegivende kurstilbudet innen betong.

Betongstandardene "NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner" og "NS-EN 206+NA Betongproduksjon" inneholder begge spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. "NS-EN 1504 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betong" og "NS-EN 14487 Sprøytebetong" vil i nær fremtid også få sine nasjonale tillegg som gir slike krav omtrent slik en tidligere fant dem i NS 3420. Tilnærmet like kompetansekrav gjelder nå for alle arbeider som omfattes av disse standardene. Det stilles krav til dokumenterte forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid.

Regler for tildeling av kompetansebevis
Dette U1-kurset, kombinert med andre særskilte kurs innen Betongutførelse, U3, Betongrehabilitering, (R) og Sprøytebetong til bergsikring S2, gir grunnlag for tildeling av kompetansebevis i disse grenene. Det forutsettes samtidig at eksamen etter hvert kurs er bestått og at gjeldende krav til forkunnskaper og praksis er oppfylt. Kompetansebeviset gis for alle utførelsesklasser, avhengig av forkunnskaper og praksis. For tildeling av kompetansebevis i de ulike klasser, er kravet til ingeniørkompetanse eller fagbrev strengt.
Eksamen: Eksamen avholdes siste dag og utdelte hjelpemidler kan brukes. For å kunne gå opp til eksamen forutsettes det at deltakerne har deltatt på hele kurset.
NB! Det er Digital eksamen så du må ha med deg egen PC til eksamen

Kurset henvender seg i første rekke til de som må ha kurset i forbindelse med tildeling av kompetansebevis innen de angitte område, men kurset er også aktuelt for byggeledere, kontrollører og byggherrer som i sitt daglige arbeid er avhengig av at kunnskap og dokumentasjon av denne kompetanse er til stede. Kurset er også nyttig for rådgivere som i den nye verden av standarder, også vil få et større ansvar utover den konstruktive og beskrivende del.

Finn frem:

Skriv ut

Tirsdag 13.06.23

09.00 - 09.10 Åpning + Kursets struktur og hensikt

09.10 - 10.00 Våre norske europatilpassede betongstandarder

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.45 ”Modeller” til forklaring av betongegenskapene

11.45 - 12.00 Pause

12.00 – 13.00 Herdnet betong – mekaniske egenskaper og svinn

13.00 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.30 Herdnet betong – Bestandighet – forts.

14.30 – 14.45 Pause

14.45 - 15.30 De europatilpassede betongstandardene

15:30 – 15.45 Pause

15.45 – 16.30 Fersk betong – støpelighet

16.30 Slutt for dagen

Onsdag 14.06.23

09.00 - 09.45 Avbinding og herding

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 10.45 Sementer/silikastøv/flygeaske/slagg

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.30 Sementer / silikastøv/ flygeaske/ slagg - forts.

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 13.00 Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong

13.00 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.30 Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong – forts.

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 15.30 Armering og armeringsprodukter

15.30 - 15.45 Pause

15.45 - 16.30 Støpemetoder

16.30 - 16.45 Eventuelle spm.

Torsdag 15.06.23

08.30 - 09.15 Betongsammensetning

09.15 - 09.25 Pause

09.25 - 09.55 Kontroll ved betongbygging

09.55 - 10.05 Pause

10.05 - 10.50 Herdeteknologi

10.50 - 11.00 Pause

11.00 - 11.40 Herdeteknologi – forts.

11.40 - 12.30 Lunsj

12.30 - 16.00 Eksamen

 • Øyvind Bjøntegaard

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Trondheim

 • Mari Bøhnsdalen Eide

  Kontroll- og teknologileder

  Sandnes & Jærbetong AS

 • Steinar Helland

  Sjefsrådgiver

  S Helland Konsult

 • Andrei Shpak

  Research Scientist

  SINTEF Community Avd Trondheim

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO