Kurset har som mål å gi basiskunnskaper innen betongteknologi og er oppdatert med tanke på teknologisk utvikling, nye veiledninger og standarder.

Meld meg på

Betong er et av våre billigste, miljøvennlige og mest brukte bygningsmaterialer. Det spesielle med betong er at den produseres lokalt av lokale materialer. Den skal tilfredsstille en rekke krav til eksempelvis støpelighet, styrke og bestandighet. Utførelsen av arbeidene er dessuten i sterk grad med på å bestemme egenskapene på det endelige produktet. Utfordringene med å optimalisere bruken av tilgjengelige materialer, og tilpasse denne til ulike krav og utførelsesmetoder er derfor store.

Kurset er tilpasset den totale omleggingen av betongstandardene som fant sted i 2003 som følge av våre europeiske forpliktelser. Kurset inngår som en del av det samlede kompetansegivende kurstilbudet innen betong.

Betongstandardene "NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner" og "NS-EN 206+NA Betongproduksjon" inneholder begge spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. "NS-EN 1504 Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betong" og "NS-EN 14487 Sprøytebetong" vil i nær fremtid også få sine nasjonale tillegg som gir slike krav omtrent slik en tidligere fant dem i NS 3420. Tilnærmet like kompetansekrav gjelder nå for alle arbeider som omfattes av disse standardene. Det stilles krav til dokumenterte forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid.

Regler for tildeling av kompetansebevis
Dette U1-kurset, kombinert med andre særskilte kurs innen Betongutførelse, U3, Betongrehabilitering, (R) og Sprøytebetong til bergsikring S2, gir grunnlag for tildeling av kompetansebevis i disse grenene. Det forutsettes samtidig at eksamen etter hvert kurs er bestått og at gjeldende krav til forkunnskaper og praksis er oppfylt. Kompetansebeviset gis for alle utførelsesklasser, avhengig av forkunnskaper og praksis. For tildeling av kompetansebevis i de ulike klasser, er kravet til ingeniørkompetanse eller fagbrev strengt.

Kurset henvender seg i første rekke til de som må ha kurset i forbindelse med tildeling av kompetansebevis innen de angitte område, men kurset er også aktuelt for byggeledere, kontrollører og byggherrer som i sitt daglige arbeid er avhengig av at kunnskap og dokumentasjon av denne kompetanse er til stede. Kurset er også nyttig for rådgivere som i den nye verden av standarder, også vil få et større ansvar utover den konstruktive og beskrivende del.

Ved behov for hotellrom – send direkte mail til Inger Aune, Quality Airport Hotel
Oppgi Tekna 02-04.06. som referanse ved bestilling, og husk å skriv ankomst- og avreisedato .

Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:10

Åpning

Kursets struktur og hensikt

09:10 - 10:00

Våre norske europatilpassede betongstandarder

 • Standardhierarki og forankring i lovverket
 • Hvilke standarder må man nå forholde seg til
  • NS-EN 13670
  • NS-EN 206–1
  • Revidert NS 3420 kapittel L
  • Revidert NS-EN 1992
 • Hvordan er disse integrert
 • Termer og definisjoner
 • Krav til kompetanse hos utøvere

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:15

”Modeller” til forklaring av betongegenskapene

 • Sementlim
 • Porøsitet
 • Tilslaget
 • Tilsetningsstoffer
 • Tilsetningsmaterialer
 • Betong

11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:45

”Modeller” til forklaring … fortsetter

Innvirkning på:

 • Støpelighet
 • Separasjon / vannutskillelse
 • Pumpbarhet
 • Fasthet
 • Permeabilitet
 • Svinn
 • Frostbestandighet

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:45

”Modeller” til forklaring… - forts.

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Herdnet betong – mekaniske egenskaper og svinn

 • Trykkfasthet
 • Strekk- og bøyestrekkfasthet
 • Elastisitet, stivhet
 • Svinn
 • Kryp
 • Temperaturkontraksjon

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

Herdnet betong – bestandighet – forts.

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Kloridinntrengning
 • Alkali-reaksjon
 • Andre nedbrytningsmekanismer

16:45 - 17:00

Pause

17:00 - 17:45

De europatilpassede betongstandardene

 • Fasthetsklasser
 • Eksponeringsklasser
 • Bestandighetsklasser
 • Ny utførelsesstandard

Dag 2

09:00 - 09:45

Fersk betong – støpelighet

 • Konsistens
 • Stabilitet, separasjon
 • Komprimerbarhet
 • Mobilitet
 • Økonomi

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Avbinding og herding

 • Slumptap
 • Størkning
 • Varmeutvikling
 • Fasthetsutvikling

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:30

Sementer/silikastøv/flygeaske/slagg

 • Sementtyper
 • Silikastøv/ flygeaske/slagg
 • Egenskaper
 • Bruksområde

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:15

Sementer / silikastøv/ flygeaske/ slagg - fortsettelse

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:15

Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong

 • Typer
 • Virkninger

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Tilsetningsstoffer for betong og sprøytebetong – forts.

 • Anvendelser
 • Eksempler på bruk
 • Økonomi

15:15 - 15:25

Pause

15:25 - 16:10

Armering og armeringsprodukter

 • Typer og egenskaper
 • Krav og hensyn til dordiameter

16:10 - 16:20

Pause

16:20 - 17:05

Støpemetoder

 • Normalbetong
 • Selvkomprimerende betong
 • Tørrsprøyting til betongrehabilitering
 • Våtsprøyting til bergsikring

17:05 - 17:20

Spørsmål

Dag 3

08:30 - 09:15

Betongsammensetning

 • Sprøytebetong
 • Selvkomprimerende betong

09:15 - 09:25

Pause

09:25 - 10:10

Herdeteknologi

 • Praktisk bruk av herdeteknologi for planlegging av støp og
  kontroll av fasthetsutvikling

10:10 - 10:20

Pause

10:20 - 11:00

Herdeteknologi – forts.

11:00 - 11:30

Kontroll ved betongbygging

 • Samsvarskontroll etter NS-EN 206 - 1
 • Utførelseskontroll etter NS-EN 13670

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Eksamen

 • Øyvind Bjøntegaard

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Steinar Helland

  Sjefsrådgiver

  S Helland Konsult

 • Klaartje de Weerdt

  Prof.dr.ir.

  NTNU Inst for konstruksjonsteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Utbyggingsplaner

26. nov.
kl. 10:00–16:30

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven - TEK17

8.–9. des.
Streaming, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Massehåndtering

9. des.
kl. 14:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert