17. sep.
kl. 15:00–21:00

Vindkraftverk og verdiskaping i Innlandet – bli med Tekna på tur til Raskiftet.

Meld meg på

Beskrivelse

Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen ble åpnet i 2018. Kraftverket gir om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot. Realiseringen av Raskiftet vindkraftverk innen utløpet av el-sertifikatordningen i 2021 skaper verdier og nye arbeidsplasser i Innlandsregionen.

Prosjektet generer lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner, samt lokale grunneiere, får årlige inntekter som følge av utbygging og drift av prosjektet.

El-sertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi innen år 2021. El-sertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning.

PROGRAM – cirka-tider

15:00 Avreise med buss fra bussholdeplass i Vangsvegen 143, utenfor Sirkula/Norsk Vann. Påstigning etter behov, Løten - Elverum.

16:00 Ankomst Besøkssenteret ved sørenden av Osensjøen. Orientering mens vi serveres smørbrød og kaffe.

17:30 Med bussen opp til Raskiftet. Orientering i bussen.

18:00 Retur til Hamar.

20:30 Tilbake i Hamar.

Finn frem:

Avreise fra busslommen i Vangsvegen 143