18. apr.
kl. 14.30–16.00

Tekna inviterer til debatt om energikommisjonens rapport. Hvordan skal Norge komme seg ut av energikrisen?

Meld meg på

Energi- og strømkrisen dominerer norsk politikk. Et viktig grunnlag for diskusjonen er lagt med Energikommisjonens rapport. Med tittelen «Mer av alt, raskere» er hovedbudskapet tydelig. Samtidig synliggjør rapporten uenighet om en rekke av forslagene, herunder hovedanbefalingen om at Norge må sette konkrete mål om å øke produksjonen av fornybar energi innen 2030.

Hvor raskt kan vi faktisk bygge ut fornybar energi i Norge, med de natur- og arealkonfliktene dette innebærer? Kan «mer av alt, raskere» gi dårligere løsninger og dyrere energiproduksjon? Hva er viktigst å prioritere, hvis Norge skal utvikle arbeidsplasser og industri som konkurrerer på teknologiutvikling og kvalitet? Og hva er de viktigste tiltakene for å bruke energien mer effektivt? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres i denne debatten.

Du kan delta på møtet fysisk eller digitalt. Vi serverer enkel mat fra kl 14:00 og debatten starter kl 14:30.

Du møter:

  • Berit Tennbakk, medlem i Energikommisjonen og partner i Thema Consulting
  • Petter Støa, Forskningsdirektør i SINTEF Energi
  • Arne Vatnøy, kommunikasjonsdirektør i Norwegian Offshore Wind
  • Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova

Finn frem:

Berner Kjelleren, Litteraturhuset
Skriv ut

14.00

Oppmøte Litteraturhuset

(kaffe og enkel servering)

14.30

Velkommen (streaming starter)

Lars Olav Grøvik, president i Tekna

14.35

Hvorfor er “mer av alt, raskere” nødvendig for Norge? Presentasjon av energikommisjonens rapport

Berit Tennbakk, medlem i Energikommisjonen og partner i Thema Consulting

14.50

Europeiske energimarkeder i rask endring: Hva betyr det for norske veivalg?

Petter Støa, Forskningsdirektør i SINTEF Energi

15.05

Havvind: Hva må til for at Norge skal bli verdensledende?

Arne Vatnøy, kommunikasjonssjef i Norwegian Offshore Wind

15.20

Tittel kommer

Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova

15.40

Norsk energipolitikk i støpeskjeen: Hva bør være Teknas viktigste innspill til regjeringen?

Panelsamtale med de fire innlederne

16.00

Takk for nå