25.–26. sep.

Velkommen til et mangesidig og spennende todagersseminar.

Meld meg på

Teknologihistorisk Gruppe ved undergruppen Samkult, i samarbeid med Tekna Hedmark og Oppland, inviterer til et seminar med Norsk vegmuseum fra onsdag 25. september til torsdag 26. september.

Seminarets røde tråd vil dreie seg om boken Transport gjennom det 20. århundret – Braut 4. Boken er på 500 sider i storformat, og gir en inngående gjennomgang av temaet. Den er skrevet av Dag Bjørnland og utgitt av Norsk vegmuseum. Et eksemplar av boken inngår i konferansemateriellet.

Med dette som bakteppe ønskes velkommen til et bredt program med mange viktige innspill, der vi også kan by på en festmiddag i Fjellhallen i Norsk Fjellsprengningsmuseum og en avsluttende omvisning i nyskapningen Norsk Kjøretøyhistorisk Museum – åpnet så sent som i juni d.å. Dyktige foredragsholdere vil belyse spørsmålene fra ulike faglige ståsteder.

Seminaret er lagt opp som et lunsj-til-lunsj-arrangement, tilpasset togforbindelse direkte til Hunderfossen stasjon kl. 11.59. Se programfanen for mer informasjon og detaljer.

Det er adgang til å delta kun på seminaret, en eller begge dager uten overnatting for dem som måtte ønske dette.

Anbefalte tog for deltakere fra Oslo-området:

 • Fra Oslo S kl. 09:34 – ank. Hunderfossen stasjon kl. 11:59. Omstigning Lillehammer.
 • Fra Hunderfossen kl. 17:37 – ank. Oslo S kl. 20:04. Ingen omstigning.
 • Fra Lillehammer kl. 16:14 – ank. Oslo S kl. 18:26.
 • Fra Lillehammer kl. 17:07 – ank. Oslo S kl. 19:26.

Praktisk informasjon:

 • Overnatting blir på hotell i Hunderfossen.
 • Frist for påmelding er 15. september.
 • For faglige spørsmål i forkant av kurset, kontakt Kursansvarlig.
 • For praktiske spørsmål i forkant av kurset, kontakt Marthe Waage.

Finn frem:

Norsk vegmuseum, Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg
Skriv ut

Del 1 (25. september)

12:30 - 13:30

Lunsj i Lysaker gjestgiveri

13:30 - 14:30

Norsk vegmuseums engasjement i boken "Transport gjennom det 20. århundret – Braut 4"

 • Utdrag av høydepunkter fra boken ved Dag Bjørnland
 • Geir Atle Stormbringer
 • Fra Samkults korte historie
 • Leder av Samkultgruppen og møteleder på seminaret, Steinar Bunæs

14:30 - 15:15

Nasjonalpolitikkens innvirkning på transport

Ved Torstein Rudihagen, tidligere statssekretær og stortingsrepresentant

15:15 - 15:30

Benstrekk og forfriskninger

15:30 - 16:15

Regional planlegging som styringsinstrument i transport

16:15 - 17:00

Liberalisering, konkurranseutsetting og privatisering i persontransporten

Ved Erling Sæther, partner i firmaet Flow Change AS

17:00 - 17:45

Erfaringer og utfordringer for godsbilen

Ved direktør Geir A. Mo, Norges Lastebileier Forbund

19:00 - 21:00

Festmiddag i Fjellhallen

Del 2 (26. september)

09:30 - 10:15

Innovasjon i tunnelbygging som redning for veitrafikken?

Ved Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens Vegvesen

10:15 - 11:00

Jernbanens vankelmodige skjebne

Ved kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland

11:00 - 11:30

Benstrekk og forfriskninger

11:30 - 12:15

Luftfart – fra politisk dragkamp til selvstendighet

Ved konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor eller en nær medarbeider

12:15 - 13:00

Trafikksikkerhet som ideologi og realpolitikk

Ved Sidsel Sandelien

13:00 - 13:30

Avslutning og oppsummering

Ved Steinar Bunæs og Dag Bjørnland

13:45 - 14:30

Lunsj i Lysaker gjestgiveri

14:30 - 15:30

Besøk i Kjøretøyhistorisk museum

Åpnet i juni 2019 på Norsk vegmuseum

15:30 - 19:30

Avreise