Tekna-gruppen ved Bane NOR arrangerer årets andre tillitsvalgtsamling.

Meld meg på

Program ikke klart

Reiseregning:
Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon.
Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 21120/MHS.
Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen . Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen.