7. nov.
kl. 15:00–17:15

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte. Lønns- og interesseutvalget inviterer alle lokale Tekna-grupper til en temakveld, der de tillitsvalgtes rolle og ansvar blir satt på dagsorden.

Meld meg på

Beskrivelse

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner til å håndtere vanskelige saker.

Velkommen til en kveld med gode diskusjoner om de tillitsvalgtes rolle og ansvar!

Blant temaene vi tar for oss er:

  • Hvordan ta opp saker med arbeidsgiver på en konstruktiv måte?

  • Kan arbeidet man gjør i gode dager legge til rette for et bedre klima når de dårlige dagene kommer?

  • Hvordan etablere god dialog med andre tillitsvalgte – med annen fagforeningspolitikk?

  • Hvordan representere og ivareta medlemmene?

  • Hvordan takle de vanskelige dagene?

Fra Lønns og interesseutvalget kommer styremedlem Solveig Hammonds, og forhandlingsleder for Tekna Privat, David Mannes..

Vi starter med noe enkelt å spise kl. 15:00.

Fest for tillitsvalgte samme kveld: Vi feirer våre tillitsvalgte.

Etter møtet med Lønns og interesseutvalget, er du hjertelig velkommen til å melde deg på på arrangementet "Vi feirer våre tillitsvalgte", som starter kl. 17:30 i samme lokaler. Her er de andre styremedlemmene i din gruppe også velkommen.

Tekna Stavanger avdeling inviterer alle tillitsvalgte på fagsiden, avdelingssiden, tillitsvalgte i privat, kommunal og statlig sektor og studentene til hyggelig kveld, med mingling, lett underholdning, god mat og noe godt i glasset. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg kommer også.

Les mer om festen og meld deg på her