24. okt.
kl. 15:00–17:30
KODE 1 Museum, BERGEN

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte. Lønns- og interesseutvalget inviterer alle lokale Tekna-grupper til en temakveld, der de tillitsvalgtes rolle og ansvar blir satt på dagsorden.

Meld meg på

Beskrivelse

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner til å håndtere vanskelige saker.

Velkommen til en kveld med gode diskusjoner om de tillitsvalgtes rolle og ansvar!

Blant temaene vi tar for oss er:

  • Hvordan ta opp saker med arbeidsgiver på en konstruktiv måte?

  • Kan arbeidet man gjør i gode dager legge til rette for et bedre klima når de dårlige dagene kommer?

  • Hvordan etablere god dialog med andre tillitsvalgte – med annen fagforeningspolitikk?

  • Hvordan representere og ivareta medlemmene?

  • Hvordan takle de vanskelige dagene?

Fra Lønns og interesseutvalget kommer styremedlem Solveig Hammonds, direktør for arbeidsliv og juss, Marianne Gran Juriks og forhandlingsleder for Tekna Stat, Kari Tønnessen Nordli.

Vi starter med noe enkelt å spise kl. 15:00.

Fest for tillitsvalgte samme kveld: En hyllest til våre tillitsvalgte

Etter møtet med Lønns og interesseutvalget, er du hjertelig velkommen til å melde deg på på arrangementet "En hyllest til våre tillitsvalgte", som starter kl. 17:30 i samme lokaler.

Tekna Bergen avdeling inviterer alle tillitsvalgte på fagsiden, avdelingssiden, tillitsvalgte i privat, kommunal og statlig sektor til hyggelig kveld, med mingling, lett underholdning, god mat og bobler i glasset. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg kommer også.

Les mer om festen og meld deg på her

Finn frem:

Adresse: Nordahl Bruns gate 9 (Festplassen), Bergen