19.–20. okt.

Et godt samarbeid med arbeidsgiver, andre tillitsvalgte og egne medlemmer er viktig for deg som tillitsvalgt. Målsettingen med dette kurset er å styrke din rolleforståelse og kunnskap om samspill.

Meld meg på

På kurset lærer du:

 • Hvordan du går frem for å bygge nyttige broer og kontakter?
 • Hva skal du si?
 • Hvordan innlede samtalen?
 • Hva gjør man for å utvikle første kontakt til en varig relasjon?

Tillitsvalgtrollen – din mulighet til å kjempe for Tekna-gruppens rettigheter

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte.

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner og håndtere vanskelige saker.

I dette kurset setter vi fokus på din rolle som tillitsvalgt og hvordan du går frem for å:

 • Være en støttespiller som tillitsvalgt
 • Bli en bedre relasjonsbygger
 • Ramme inn samtaler med ledere og medlemmer, for best mulig effekt

Relasjonsbygging og samspillskompetanse

Et av de viktigste verktøyene for en tillitsvalgt er evnen til å kommunisere effektivt samt etablere gode relasjoner til andre mennesker. Her er samspillskompetanse, inkludert forståelse for menneskelig psykologi, sentralt. På kurset vil deltakerne få innsikt i hva som kjennetegner god samspillskompetanse, samt innføring i grunnleggende psykologi og menneskelige behov. Overordnete tema vil være hvordan hjernen vår fungerer, evolusjonspsykologi, mentalisering og kjennetegn ved god kommunikasjon.

KNOPP – et verktøy for resultatskapende samtaler

I forlengelsen av temaet relasjonsbygging og samspillskompetanse vil deltakerne få innføring i et konkret samtaleverktøy, hvor hensikten er å ramme inn samtaler på en slik måte at en sikrer ønsket effekt. En vil lære hvordan man kan være tydelig på sak samtidig som man er ivaretakende overfor den andre part, og få konkret trening på aktuelle case.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22268

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Skriv ut

09.30

Ankomst, enkelt matbit

09.45

Oppstart av kurset

13.00

Lunsj

17.00

Avslutning første dag

18.30

Aperitiff og middag

09.00

Oppstart dag 2

11.30

Lunsj

15.30

Avslutning – vel hjem!

 • Cecilie Byholt Endresen:

  psykolog

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Cecilie er utdannet psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og gass, bank og finans, samt ulike offentlige virksomheter. Cecilie jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert lederutvikling og -veiledning, ledergruppeutvikling, teamutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljøkartlegging, stressmestring og prosessfasilitering. Hun er også gjesteforeleser for Executive MBA og Strategisk HRM ved Universitetet i Stavanger. Cecilie har i flere år jobbet tett med Tekna og utvikling av tillitsvalgte, og da særlig med fokus på hvordan en best kan stå i rollen under krevende endrings- og omstillingsprosesser.

 • Erlend Rørvik

  Seniorkonsulent/psykolog

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Erlend Rørvik er utdannet psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber til daglig med ledelse, teamutvikling, arbeidsmiljø, omstilling og konflikt. Erlend har arbeidet med gruppeprosesser i terapi, vært teamleder, veiledet andre psykologer og jobbet med arbeidsfokusert terapi. Han har også lang erfaring med undervisning og foredrag. Erlend er opptatt av å tilgjengeliggjøre psykologi ved å gjøre kunnskapen lettfattelig, anvendbar, og konkret. Han høster gode tilbakemeldinger på sin evne til å skape engasjement gjennom formidling og involvering.