25. sep. 2017–31. jan. 2018

Karriere- og coachingprogram for arbeidssøkende Tekna-medlemmer.

Meld meg på

Beskrivelse

Høsten 2017 starter vi et prøveprosjekt for arbeidsledige medlemmer i avdelingen. En gruppe arbeidssøkende Tekna-medlemmer vil gjennom prosjektet få tilbud om tett oppfølging og coaching av Karrierehuset. Tilbudet er skreddersydd for Tekna-medlemmer og deres kompetanse. Målet er å bidra til at deltakerne kommer raskere tilbake i jobb.

Det er fire heldagssamlinger:

  • Mandag 25. september
  • Mandag 23. oktober
  • Mandag 27. november
  • Mandag 22. januar

Tema på heldagssamlingene er blant annet kompetanse og kompetansevridning, CV/Søknad og nettverksbygging. Deltakerne vil få hjelp til å finne konkrete jobber, også jobber som ikke er utlyst på det vanlige jobbmarkedet. I tillegg til heldagssamlinger gis deltakerne en-til-en veiledning med profesjonell coach, og i forkant av jobbintervjuer blir det mulighet til å trene på intervjusituasjonen.

Tilbudet er gratis for medlemmer av Tekna. De som får tilbud og takker ja til å være med i prosjektet, forplikter seg til å delta på samlinger, arbeide med de oppgavene og utfordringene som blir gitt underveis, og til å være aktive jobbsøkere.

Prosjektet er nytt i Tekna-regi, og et viktig delmål er at både deltakerne foreningen skal skaffe seg erfaringer som flere medlemmer kan dra nytte av.

NAV har bekreftet at ingen deltakere mister dagpenger ved å delta i dette prosjektet.

Dette karriere- og coachingprogrammet er nå fullt, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Finn frem:

Klubben 9. etasje