Fremtidens injeksjonsprosedyre – hvordan ser den ut? Bli med - både på oppbygging av kurset og på selve kurset i november! Lytt til podcastene - bli engasjert og inspirert! Podcastene finner du på følgende adresse. https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer//

Meld meg på

Hold av datoen - meld deg på!!

TIGHT-prosjektet ble avsluttet sommeren 2018 , en samlerapport ble delt med bransjen våren 2020. Det er nært 20 år siden prosjektet Miljø- og Samfunnstjenlig Tunneler lanserte sine anbefalinger knyttet til berginjeksjon, NFF's Håndbok nr. 06 i Berginjeksjon ble oppdatert for 10 år siden. Mye har skjedd i løpet av disse 20 årene. Mange mener det er behov for å tilpasse injeksjonsprosedyrene våre til de er erfaringer og den kunnskap som er tilflytt bransjen i denne perioden. Tunneldriving skjer i enda større grad i urbane strøk og vil fortsette med det. Dette har betydning for utførelse av injeksjonsarbeidene i fremtiden.

Hvor går så veien videre for fremtidens injeksjonsprosedyre?

Kan, eller må injeksjonsprosedyrene endres for å optimalisere dette arbeidet, samtidig som man tar hensyn til varierende grunnforhold, krevende omgivelser, strenge krav og fokus fra omgivelsene? Er kontraktsutformingen god nok i forhold til den praktiske utførelsen av injeksjon og ønsket resultat? Vi vet at kostnadsandelen og tiden man bruker på injeksjonsarbeider når tunneler drives i urbane strøk stadig er økende. Spørsmålet som kan stilles er: Hvordan kan vi bruke empiri og teoretisk kunnskap i fremtidens injeksjonsprosedyre.

Dette er en viktig bransjeutfordring og derfor ønsker vi nettopp ditt bidrag. Bransjen trenger å dra denne utviklingen sammen – still opp og bidra!

5 Podcaster ligger nå ute på NFFs hjemmesider. Send gjerne dine kommentarer til komiteen. Bruk e-postadressen: siri.engen@tekna.no og skriv i emnefeltet: Fremtidens injeksjonsprosedyrer.

https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer//

Vi møtes i Trondheim i november 2021 og sammen skal vi jobbe for å finne veien videre!

Bestilling av hotellrom:
Bookingkode : 020035 . Bruk mailadresse: groups.cl.trondheim@choice.no

Skriv ut

Mandag 1. november

09:00 - 10:00

Registrering

Møteleder: Eivind Grøv, SINTEF

10:00 - 10:15

1. Åpning - velkommen - bakgrunn for å sette opp kurset

Hva ønsker vi som resultat - arbeidsmetode - SliDo

Eivind Grøv, SINTEF

10:15 - 11:00

2. Historisk tilbakeblikk

Eivind Grøv, Ola Woldmo, Knut Garshol forteller egne historier i tur og orden

11:00 - 11:15

Spørsmål / pause

11:15 - 11:45

3. Forskjellige kontrakts- og oppgjørsformer.

Fordeler og ulemper, muligheter og begrensninger

Hanne Wiig, Bane NOR

11:45 - 12:15

4. Hva gjør og tenker svenskene i 2021?

Status på den andre siden av kjølen

Thomas Dalmalm, Trafikvärket, Sverige

12:15 - 12:30

Spørsmål / diskusjon

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:00

5. Oppsummering av TIGHT-prosjektet / rapporten

Starten på en ny vei - Fremtidens injeksjonsprosedyre

Eivind Grøv, SINTEF

14:00 - 14:30

6. "Vurdering av utført berginjeksjon i norske tunnel-prosjekter" - PhD-Presentasjon

Helene Strømsvik, SINTEF

14:30 - 15:00

7. Injeksjonsstrategi

Ola Woldmo, Woldmo Consulting

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:45

8. Geologiske vurderinger / vurdering av bergmasser

Kristian Kr. Dahl, NGI

15:45 - 17:15

9. Debatt / gruppediskusjon

Planlegging før oppstart: Tema 1: Stoppkriterier (trykk, mengde og v/c) Tema 2: Valg av injeksjonsmasse og tilsetningsstoffer Tema 3: Kontraktbegrensninger Tema 4: Hvilke bergparametere er relevant for injeksjon? Hvordan kartlegge hensiktsmessig? Presentasjon av gruppedebatt

17:15 - 17:30

Slutt for dagen

19:00 Middag (påmelding)

Tirsdag 2. november

Møteleder: Ingvild Lausund, Veidekke

09:00 - 09:30

10. Skråblikk på injeksjonsgjennomføring sett ut fra eget perspektiv

Knut Garshol, eget firma

11. Testing og kontroll av materialegenskaper

Bahman Bohloli, NGI

10:00 - 10:15

Spørsmål / utsjekk / pause

10:15 - 10:45

12. Entreprenørs perspektiv

Ingvild Lausund, Veidekke

10:45 - 11:15

13. Valg og strategi for styrt herding. Tidsforbruk - tidstap

Hans Olav Hognestad, Mapei og Knut Garshol

11:15 - 11:30

14. Digitalisering og kommunikasjon rundt injeksjonsdata

Helene Strømsvik, SINTEF

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:30

15. Gruppediskusjon

Utførelse Tema 1: Geometri og antall hull Tema 2: Testing og verifikasjon av injeksjonsmasse Tema 3: Kommunikasjon mellom byggherre og entreprenør (dynamisk) Tem 4: Tilpasning av prosedyrer

14:30 - 15:00

16. Fremstilling og diskusjon med ekspertpanel

Hver gruppe oppsummerer hovedmomentene fra arbeidet sitt. Samtidig kan spørsmål stilles til et ekspertpanel

15:00 - 15:30

17. Oppsummering av seminaret Fremtidens injeksjonsprosedyre

Helene Strømsvik og Kristian Kr. Dahl i to-spann

15:30 - 15:35

Slutt - hjemreise

Lytt til podcastene og kom med innspill til programmet. Vær med i programoppbyggingen!

https://nff.no/publikasjoner/podkaster-og-filmer/

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert