Fremtidens injeksjonsprosedyre – hvordan ser den ut? Bli med på Kursdagene i Trondheim 13. - 14 januar 2021 der vi sammen vi jobbe for å finne veien videre!

Meld meg på

Hold av datoen – pris og påmeldingsmulighet kommer

TIGHT-prosjektet ble avsluttet sommeren 2018 og en samlerapport ble delt med bransjen våren 2020. Det er nært 20 år siden prosjektet Samfunnstjenlig Tunneler lanserte sine anbefalinger til bransjen knyttet til berginjeksjon, NFF's Håndbok nr. 06 i Berginjeksjon ble oppdatert for 10 år siden, og mye er endret i løpet av disse to 10-årene frem til i dag.

Mange mener det er behov for å tilpasse injeksjonsprosedyrene våre til de er erfaringer og den kunnskap som har tilflytt bransjen i denne perioden, samtidig som tunneldriving i enda større grad finner sted og vil fortsette å finne sted i urbane områder. Dette har betydning for hvordan injeksjonsarbeidene forventes å bli utført i fremtiden.

Hvor går så veien videre for fremtidens injeksjonsprosedyre?

Kan, eller må injeksjonsprosedyrene endres for å optimalisere dette arbeidet, samtidig som man tar hensyn til varierende grunnforhold, krevende omgivelser, strenge krav og fokus fra omgivelsene/publikum/media og politikere?

Vi vet i dag at kostnadsandelen og tiden man bruker på injeksjonsarbeider når tunneler drives i urbane strøk er stadig økende, spørsmålet som legitimt kan stilles er knyttet til hvordan vi kan bruke empiri og teoretisk kunnskap til en slik optimalisering?

Dette er en viktig bransjeutfordring og derfor ønsker vi nettopp ditt bidrag til å utvikle fremtidens injeksjonsprosedyre. Programmet er under utvikling, og vil inneholde mange viktige punkter som vil bli diskutert i løpet av disse to januardagene i 2021. Bransjen trenger å dra denne utviklingen sammen – så still opp og bidra i dette arbeidet, dette kurset skal bli et kurs med en ganske annen tilnærming enn de vi har gjort i NFF-regi tidligere.

Skriv ut

10:00 - 15:00

Komitearbeidet starter før sommeren 2020. Kom med innspill!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

2.–4. nov.
Webinar, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

4.–19. nov.