Dette kurset gir deg praktiske metoder og teknikker for å lede test og sikre kvalitet i et systemutviklingsløp.

Meld meg på

Uten fungerende IT stopper virksomheter opp. Det gjør at det er enda viktigere å sørge for at både IT-systemene og arbeidsprosessene er i orden. Det er ikke barnemat å være testleder. Det er mye du må holde styr på.

I løpet av to effektive og lærerike kursdager får du kunnskap i å lede testprosesser fra at til å.

Læringsutbytte:

 • Metoder og teknikker for å sikre profesjonell ledelse og styring av softwaretester.
 • Hvordan mest mulig effektivt organisere testmaterialet
 • Planlegging og oppfølging av testaktiviteter gjennom hele prosjektets livssyklus
 • Hvordan lede et testteam og lære opp testere i testmetodikk
 • Evaluering og hvordan håndtere feil i test

Arbeidsform:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov. Hensikten er at du skal kunne bruke kunnskapen dagen etter i egen jobb. Kurset er i stor grad basert på Sogeti sin egenutviklede testmetodikk TMap® Det anbefales å ta med egen PC.

Som deltaker får du også den populære boken "Neils Quest", som handler om å være testleder.

Les mer om testledelse her

Målgruppe

Passer for alle som enten jobber, eller skal jobbe med, test og testledelse av software. Men det passer også for deg som jobber med test av hardware da det er såpass generelt at det kan brukes for all testing. Du kan for eksempel være testkoordinator, testmanager, testansvarlig, testleder, prosjektleder med testansvar. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Kjennskap til en metodikk og fagområdet testing vil kunne gi deg mye verdi i jobben.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!


Det faglige innholdet i dette kurset er utarbeidet av Sogeti.

Avbestillingsregler

Skriv ut

Velkommen til kurs

Vi starer opp første dag med registrering og litt frokost fra kl 0830. Oppstart kurs begge dager kl. 0900. Vi avslutter kl 1600 begge dager. Det blir lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time begge dager fra kl. 1130 - 1230.

Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig eller begge

 • Gjennomgang av en generell testprosess
 • Testing i en digital tidsalder – utfordringer og muligheter
 • Tester og testleders rolle i et agilt prosjekt – kvalitet i alle ledd og rytmen
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Planlegging – forberedelser/spesifikasjon – testgjennomføring – avslutning og rapportering
 • Hva gir kontrakten av informasjon til testleder

Testleder rollen – hva er viktig å fokusere på når

 • Gode retningslinjer for ledelse av testprosessen
 • Hvordan sikre deg at virksomheten forstår viktigheten av å gjennomføre test – forankring
 • Estimater og måling
 • Produktrisiko

Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko

 • Hvorfor teste?
 • Produktrisiko – din beste venn
 • Hvordan utarbeide en god teststrategi for prosjektet
 • Hva må strategien inneholde
 • Koordinering av teststrategien med andre involverte og interessenter
 • Teststrategi og testplan i et agilt perspektiv - lean fremgangsmåte
 • Valg av testnivåer: Enhetstest/ Integrasjonstest/ Systemtest/ Systemintegrasjonsstest/ Akseptansetest

 • Valg av testtyper: Regresjonstest, Ende til endetest, Ikke-funksjonelle tester som ytelse og sikkerhet og brukervennlighetstester

 • Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor
 • Testmiljø og testdata

Testerne – roller i og rundt et test-team

 • Etablering av test-team og opplæring av testressurser
 • Kickoff
 • Allokering av ressurser
 • Testdesign
 • Testing

Rapportering og ledelse av test

 • Hva definerer en vellykket test
 • Testdekning og kvalitet
 • Statusrapportering
 • Sluttrapport

Feilhåndtering – hva er status på feilene

 • Hvordan bruke verktøy
 • Hvem "eier" feilene
 • Rapportering

Testplanen

 • Testdesign – hva skal testes
 • Definere hvilke egenskaper som skal testes

Testautomatisering

 • Hva bør automatiseres, i hvilken utstrekning og hvordan
 • Intelligent testautomatisering
 • Automatiseringstrekanten

Testverktøy

 • Hvordan finne ut hva som er relevante verktøy for din virksomhet
 • Når bør du kjøpe inn test- og oppfølgingsverktøy og når kan du bruke noe tilnærmet gratis som gjør jobben like godt
 • Maler og dokumenter
 • TPI – modenhetsmåling
 • Hvilket testforum burde du følge

Avslutning og oppsummering av kurset

 • Neeru Bhardwaj

  Sjefkonsulent

  Sogeti Norge AS

  Neeru Bhardwaj har 16 års arbeidserfaring innenfor IT, derav 13 års erfaring innenfor test.

  Hun har også jobbet som datavarehusutvikler, testrådgiver, testledelse, del-prosjektleder og QA ansvarlig. Hun har ledet små og store team, også internasjonalt. Neeru har erfaringer fra både leverandør- og kundesiden. Hun har vært ansatt i Sogeti siden 2011.

  Tidligere arbeidsforhold omfatter: Santander Consumer Bank, Telenor, DNB NOR, UDE, Coop og Bisnode.

  Neerus tips til testlederrollen:
  - Rollebeskrivelse
  - Forankring
  - Planlegging
  - Teststrategi
  - Rapportering
  - Produkt risiko analyse
  - Kick off test - workshops

 • Gro Ellegaard

  Sjefskonsulent

  Sogeti Norge AS

  Gro Ellegaard har mer enn 30 års erfaring som testleder og prosjektleder, hun har også jobbet som endringsleder (Change Manager) og produksjonsplanlegger (Release Mananager). Hun har omtrent like lang erfaring som kunde og leverandør.

  Gro har jobbet med de fleste typer IT prosjekter og forvaltnings-prosjekter. Både i rene teknologiprosjekter og i prosjekter knyttet til utvikling av de fleste type løsninger. Hun er sertifisert i ISTQB, Prince 2, PMI og flere ITIL moduler.

  Hun har vært ansatt i Sogeti siden mars 2018. Tidligere arbeidsforhold omfatter: EVRY, Mattilsynet, Norsk Tipping, Helse Sør-Øst, IBM, Digital, Hewlett Packard og STK.

  Gros tips til testlederrollen:

  • Forstå ditt mandat i de ulike prosjektene/forvaltningsløpene
  • Planlegg, rapporter, dokumenter
  • Prioriter basert på Risiko
  • Samle folk til Test workshops (Testlab)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: