7.–8. mars 2019

Teknas kurs i testledelse er utviklet for deg som vil lære hvordan du metodisk og strukturert leder test og kvalitet i et systemutviklingsløp.

Meld meg på

Du får innsikt i å styre testprosessene, organisere testmaterialet, samt å planlegge og følge opp testaktivitetene gjennom hele prosjektets livssyklus. Du lærer også hvorfor god ledelsesinformasjon basert på rapportering om systemets kvalitet er avgjørende.

I tillegg får du verdifulle råd for å lykkes med å lede et testteam og lære opp testerne i testmetodikk. Kurset er i stor grad basert på Sogeti sin egenutviklede testmetodikk TMap®

Som deltaker får du også den populære boken "Neils Quest", som er en beskrivelse om å være testleder.

Viktige tema på kurset:

 • Testleder-rollen – hva er viktig å fokusere på når
 • Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig, eller begge
 • Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko
 • Testerne – roller i og rundt et test-team
 • Feilhåndtering – hva er status på feilene
 • Rapportering og ledelse av test
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor

Testleder – en multikunstner med god kjennskap til systemutviklingsprosessen

Ledelse av prosjekter krever kunnskap innen mange ulike fagfelt, du må ha gode kommunikasjonsevner, god forståelse for fagområdet/forretning, kunne planlegge og ikke minst følge opp hele testprosessen. Dette kurset gir deg metoder og teknikker for å sikre god ledelse og styring av softvaretester.

Arbeidsform

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk, men tilpasses gruppens dynamikk og behov. Hensikten er at du skal kunne bruke kunnskapen dagen etter i egen jobb.

Det kan være greit å ta med egen PC.

Målgruppe

Passer for alle som enten jobber, eller skal jobbe med, test og testledelse av softvare. Du kan for eksempel være testkoordinator, testmanager, testansvarlig, testleder, prosjektleder med testansvar. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Det lønner seg å ta IT-kurs

Sørg for at du videreutvikler karrieren din i riktig retning med relevant, faglig påfyll!

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

Kursagenda – Todagerskurs

Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig eller begge

 • Gjennomgang av en generell testprosess
 • Testing i en digital tidsalder – utfordringer og muligheter
 • Tester og testleders rolle i et agilt prosjekt – kvalitet i alle ledd og rytmen
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Planlegging – forberedelser/spesifikasjon – testgjennomføring – avslutning og rapportering
 • Hva gir kontrakten av informasjon til testleder

Testleder rollen – hva er viktig å fokusere på når

 • Gode retningslinjer for ledelse av testprosessen
 • Hvordan sikre deg at virksomheten forstår viktigheten av å gjennomføre test – forankring
 • Estimater og måling
 • Produktrisiko

Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko

 • Hvorfor teste?
 • Produktrisiko – din beste venn
 • Hvordan utarbeide en god teststrategi for prosjektet
 • Hva må strategien inneholde
 • Koordinering av teststrategien med andre involverte og interessenter
 • Teststrategi og testplan i et agilt perspektiv - lean fremgangsmåte
 • Valg av testnivåer: Enhetstest/ Integrasjonstest/ Systemtest/ Systemintegrasjonsstest/ Akseptansetest

 • Valg av testtyper: Regresjonstest, Ende til endetest, Ikke-funksjonelle tester som ytelse og sikkerhet og brukervennlighetstester

 • Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor
 • Testmiljø og testdata

Testerne – roller i og rundt et test-team

 • Etablering av test-team og opplæring av testressurser
 • Kickoff
 • Allokering av ressurser
 • Testdesign
 • Testing

Rapportering og ledelse av test

 • Hva definerer en vellykket test
 • Testdekning og kvalitet
 • Statusrapportering
 • Sluttrapport

Feilhåndtering – hva er status på feilene

 • Hvordan bruke verktøy
 • Hvem "eier" feilene
 • Rapportering

Testplanen

 • Testdesign – hva skal testes
 • Definere hvilke egenskaper som skal testes

Testautomatisering

 • Hva bør automatiseres, i hvilken utstrekning og hvordan
 • Intelligent testautomatisering
 • Automatiseringstrekanten

Testverktøy

 • Hvordan finne ut hva som er relevante verktøy for din virksomhet
 • Når bør du kjøpe inn test- og oppfølgingsverktøy og når kan du bruke noe tilnærmet gratis som gjør jobben like godt
 • Maler og dokumenter
 • TPI – modenhetsmåling
 • Hvilket testforum burde du følge

Avslutning og oppsummering av kurset

Byggeklosser:

Testlederen, Oppdraget, Testorganisasjonen, Testplanen, Kost-/nytte-analyse, Teststrategi, Ytelsestesting, Angrepsmåter for testdesign, Crowdtesting, Testvariasjoner, Testleder i smidige miljøer, Permanent testorganisasjon, Modellbasert testing, Kvalitetspolicy, Testverktøy, Kvalitetsdrevet egenskaper, Integrert testogansisasjon, Innføring av testverktøy, Review av krav.

Oppstart dag 1 kl. 0830 med registrering, kaffe, te og lett frokost. Oppstart dag 2 kl. 0900. Kurset avsluttes begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis og satt av cirka en time til god lunsj begge dager.

Det anbefales å ta med egen PC.

Kurset er utarbeidet av Sogeti og det er Sogetis egne testeksperter som vil gjennomføre kurset, eksakt hvem det blir kommer på plass i løpet av oktober.

Sogeti er en ledende internasjonal test- og kvalitetsaktør med 13 milliarder norske kroner i omsetning, og mer enn 26.000 profesjonelle fagfolk. Sogeti eies av Capgemini-gruppen og i Norge har de over 100 testledere og tekniske testere med dedikert fokus på tjenester innen testing og kvalitetssikring av teknologi. Sogeti har utviklet testmetodikken TMap® og i tillegg utgitt over 70 bøker innen testing.

Kurset er utarbeidet av:

 • Sogeti

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: