27. okt.
kl. 09:30–13:30
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Velkommen

Webinaret gir deg oversikt og innsikt i utviklingen av offshoresektoren fra et faglig ståsted. Du møter aktører fra hele verdikjeden som operatører, engineeringselskaper, myndigheter, leverandører, akademia. 
Les mer om Webinaret her.

Årets program

Er du opptatt av rammevilkår, teknologioverføring og hvordan tele, ekom og digitalisering kan være en driver i de tradisjonelle og nye offshorenæringene?

I Webinaret får du innsikt i teknologiene og erfaringene fra operatører og leverandører. Få med deg foredragene fra Innovasjon Norge, ConocoPhillips, NORCE Norwegian Research Centre, Tampnet, Ericsson, Nokia, Hytera Mobilfunk.

Målgruppe

Er du opptatt av mulighetene ekom representerer for den tradisjonelle offshoreindustrien og de nye offshorenæringen er dette Webinaret for deg.
Vi har samlet ekspertisen fra operatører, engineeringselskaper, myndigheter, leverandører, og akademia.