Velkommen

Konferansen gir deg oversikt og innsikt i utviklingen av offshoresektoren fra et faglig ståsted. Du møter aktører fra hele verdikjeden som operatører, engineeringselskaper, myndigheter, leverandører, akademia. 
Les mer om konferansen her.

Årets program

Er du opptatt av hvordan tele/ekom og digitalisering kan gi Norge et konkurransefortrinn for de tradisjonelle og nye offshorenæringene?
På konferansen får du innsikt i teknologiene og erfaringene som vil fremme leverandørindustrien hjemme og ute, i tett samarbeid med operatørene.
- 5G full digitalisering av
   offshoreindustrien?
- Telekomsystemer for Offshore vind
- Antenner, rekkevidde
- Fiber/kabler, transmisjonsteknologi
- LTE som erstatning for Tetra
- Teknologioverføring

Programkomiteen tar i mot forslag på tema fra deg. Send inn eller ta direkte kontakt med atle.tangedal@tekna.no - Mobil 93259543

Målgruppe

Er du opptatt av mulighetene ekom representerer for den tradisjonelle offshoreindustrien og de nye offshorenæringen er dette konferansen for deg.
Vi har samlet ekspertisen fra operatører, engineeringselskaper, myndigheter, leverandører, og akademia.