Teknologiutvikling av fremtidens hurtigbåter og ferger

Avgifter

Medlem kr 6500,-
Ordinær kr 7500,-
Avbestillingsgebyr før 8 november NOK 500,- Etter 12 november kr 3500,-
Full avgift kreves ved avbestilling fra 1 desember
Gyldig avbestilling må gis skriftlig