Teknologiutvikling av fremtidens hurtigbåter og ferger

Konferansen for deg som jobber i maritim næring innen ferge og hurtigbåt segmentet. Dette er møteplassen for deg som ønsker å bidra inn i det grønne skiftet, holde deg oppdatert og bygge nettverk for fremtiden.

Det er ingen tvil om at norsk maritim næring er helt i front når det gjelder det grønne skiftet og denne konferansen samler de mest sentrale aktørene og er en etablert møteplass for nytenking og erfaringsutveksling.

Sammen med vår kunnskapsrike programkomitee er vi igang med utvikling av årets program for desember 2021.

Det skjer mye i maritim næring om dagen og vi har et hårete mål om å gi deg oppdatert på høyaktuelle temaer som nullutslipps hurtigbåter og ferger, nye skrogkonsepter, digitalisering av prosesser, hva er status innen drivstoff og energibærere som El, hydrogen, lNG og ammoniakk.

Har du innspill til temaer for agendaen, send gjerne inn forslag til lio@tekna.no.

Etter et år med kun digitale konferanser og møter ser vi fram til en spennende konferanse i desember med DFDS til København og tilbake.

Sett av tid i kalenderen, vi ser fram til å se deg, til en spennende konferanse og et hyggelig besøk i København.