Hvordan kan den praktiserende yrkesutøver innen tekniske fag formidle sine kunnskaper og erfaring til en yngre generasjon? Seniorforum inviterer til foredrag ved Dr. techn. Jens Jacob Jensen.

Meld meg på

Beskrivelse

Hvordan kan hun eller han stimulere unge menneskers skaperglede og vekke interesse for teknologi, realfag og miljø, for derved å kunne bidra til samfunnsutviklingen?

Kan seniorene bidra?

Foredraget prøver å svare på disse spørsmål ved å vise eksempler på teknologiformidling til unge mennesker. Det vises hvordan temaet brobygging kan benyttes som inngangsport til et mangfold i den tekniske verden, samtidig som miljø og samfunn ivaretas. Eksemplene er knyttet til byggebransjen, men erfaringene kan overføres til andre bransjer.

Etter foredraget serveres lunsj. Egenandelen for denne er kr 100 per person og betales på stedet. Huk av egen påmelding til lunsjen.