Hopp til innhold

Teknologidagen 2021

Skriv ut

Velkommen v/Arne Hjeltnes

Det grønne skiftet, teknologi og bevaring av arbeidsplasser – Lars Olav Grøvik, President Tekna

Sammen for et levende hav – Christine Spiten, CEO EntrepreneurShipOne

Prosjektet REV Ocean – Nina Jensen, CEO REV Ocean

Havnæringenes problemløsere: Verdens første interaktive økosystem – Birgit Liodden, CEO TOOL

Bioteknologi - En verktøykasse – Runar Gjerp Solstad, forsker Nofima AS

Fremtidens anlegg er lukket - Thomas Myrholt, daglig leder Akvafuture AS

Bærekraftig verdiskapning fra havet - Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Hva skjer etter olja?

Olja skal utfases og ny teknologi må komme til. Hvordan skal vi få til overgangen på en god måte?

I samtalen:

  • Birgit Liodden

  • Lars Olav Grøvik

  • Alexandra Bech Gjørv

Ledet av Arne Hjeltnes

Avslutning