Dette kurset gir deg nye og praktiske metoder for å styre risiko i tekniske, avanserte prosjekter. Du lærer å både avsløre og håndtere risiko tidlig – før ting eskalerer og blir både kostbart og vanskelig å reversere.

Meld meg på

Store, tekniske prosjekter er krevende å styre, da mye kan gå galt, og går ofte galt. Økt kompleksitet, prosjekter som vokser ut av sine opprinnelige planer, press på tid og kostnader samt krevende kunder og interessenter gjør alt mer risikofylt.

Metodikk som virker

Metodene du lærer på dette kurset er utprøvd i større internasjonal sammenheng og brukes ofte av ingeniørbedrifter som Intel, HP og Boeing. Men de er også brukt i mindre skala og i Norge, innen IT, software og av start-ups. Dette betyr at metodene kan brukes i enhver sammenheng, og at de passer like godt til små prosjekter som gigantiske.

Vi tror at "the devil is in the details" og at risikohåndtering er noe om bør gjennomsyre en ingeniørs arbeidshverdag. Kurset gir deg en oversiktsmeny og en oppskrift på nettopp dette.

Du lærer ulike metoder for risikohåndtering ved:

 • Krav og målsetninger
 • Design og arkitektur
 • Kontrahering
 • Prosjekthåndtering
 • Kvalitetssikring

Som deltaker vil du få oversikt over praktiske og nyttige metoder for å redusere et prosjekts risiko som du vil kunne ha nytte av i egen stilling.

Hvem passer kurset for:

Dette kurset er for alle ingeniører som vil ha bedre metoder for risikohåndtering, på en "lean" måte – tidlig og forebyggende i prosjektet.

Sted:

Kurset avholdes hos Tekna, inngang Dronning Mauds gt 15. 0250 Oslo, kurslokale Dovre i 1 etg.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

ONSDAG 18. APRIL

DEL 1: Metoder for upstream og "lean" riskikohåndtering

08:30 Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 Oppstart kurs: Velkommen og praktisk info

Risikometoder ved krav og målsetninger

 • Kvantifisering av alle kvalitetskrav, og andre verdikrav
 • Omfattende "bakgrunnsinformasjon" for kravene som støtter risikoanalyse

Risikometoder ved design og arkitektur

 • Estimering av innvirkning på samtlige kritiske effekter (sideeffektsanalyse)
 • Estimering av all kortsiktige og langsiktige kostnader ved teknologiske forslag
 • Troverdighets kvantifisering og dokumentasjon
 • Overordnede "verdier for ressurser mht risikoanslag", for hvert alternativ, eller for et sett med teknologiforslag
 • Sikkerhets-margin for total arkitektur

Risikometoder ved kontrahering

 • Kvantitativ og trinnvis kontrahering for resultater og kvaliteter

17:00 Slutt dag 1

TORSDAG 19. APRIL 2018

DEL 2 Risikometoder i prosjekt gjennomføring

08:30 Kaffe, te og lett frokost for de som ønsker

09:00 Oppstart dag 2

Risikometoder ved prosjekthåndtering

 • Avansert teknologileveranse oppdelingsmetoder for a redusere risiko, og å levere tidlig
 • Smidig målbar resultat-tilbakemelding, for sporing av projektfremgang
 • "Dynamic Design to Cost", for å levere under budsjett, og på tid, hver gang

Risikometoder ved kvalitetsikring

 • "Specification Quality Control": En lean kvalitetskontroll-metode som passer alle typer ingeniør spesifikasjoner
 • Best praksis regler og hvordan man motiverer til brukspraksis
 • Prosess "exit", basert på lønnsom upstream feiltetthet

17:00 Kursslutt

Det vil bli lagt inn lunsj og jevnlige pauser underveis i kurset. Kursbevis deles ut siste dag til dem som ønsker det. Kurset vil foregå som en blanding av forelesninger, diskusjoner, erfaringsutveksling og oppgaver.

Registrering første fra kl. 0830. Kursoppstart kl. 0900 andre dag. Kurset vil være ferdig begge dager kl. 17.00

Kursmateriell:
Dokumentasjon: Tekstbok: Tom Gilb: «Competitive Engineering» (2005) og "Value Planning" (2017). Assorterte papirer og presentasjoner på www.gilb.com. Resten av dokumentasjonen vil bestå av et sett med presentasjoner, papirer og casestudier. Deltakere som ønsker å gå dypere inn på risikohåndtering enn kurset rekker over, vil få dokumentasjon til oppfølging.

Sted:
Kurset avholdes hos Tekna, inngang Dronning Mauds gt 15. 0250 Oslo

Se kart på Gule sider her

 • Kai og Tom Gilb

  Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb, begge anerkjente fagpersoner innen kvalitetskontroll, kvalitetssikring og risikostyring av både store og små hardware-og softwareprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

  De er et entusiastisk og dynamisk far og sønn-lag som alltid sørger for at du som kursdeltaker får en interessant og høyaktuell læreopplevelse. Mange større virksomheter bruker deres metoder, som IBM, HP, Nokia, Ericsson, Intel, Citigroup. Metodikken passer like godt i mindre virksomheter og mindre prosjekter.

  Gilb holder kurs over hele verden innen sitt fagfelt. De er konsulenter for mange internasjonale tungvektere innen IT, er forelesere ved universiteter, høgskoler og store konferanser både i inn- og utland og de skriver artikler og fagbøker.

  I 2012 ble Tom Gilb tildelt utmerkelsen "Honorary Fellow of the British Computer Society". Han er ofte gjesteforeleser ved ulike universiteter og institusjoner som U. C. Berkeley, Stanford, Seattle University, London School of Economics, Universitet i Oslo, NTNU, TU Munich, Tampere and Helsinki Technical Universities, University of San Luis Obisbo, and The International Institute of Information Technology IIIT Bangalore.

  Se frem til et meget godt utarbeidet kurs med høy nytteverdi!

  Les mer om Gilb-duoen på www.gilb.com.