Teknas prosjektkonferanse 2020

Forelesere

 • Yvonne Hansen

  Managing Consultant & Chief Marketing Officer

  Karabin, Oslo

  Yvonne har lang erfaring som prosessleder og prosjektleder, blant annet innen offentlig sektor, kraft- og fiberbransjen og financial services. Hun har over 15 års erfaring fra digitalisering, kommunikasjon, markedsføring, employer branding, moderne salg og ledelse.

  Yvonne har hatt ansvar for store digitale løsninger, eksterne konsulenter og en rekke innholdsleverandører. Utover å ha erfaring fra å jobbe med ledere på C-nivå, eiere og styringsgrupper har hun selv også sittet i toppledelse.

  Hun har jobbet med forbedringer av kundereisen, både innen B2B og B2C. Videre har hun vært sentral i arbeidet for å drive frem innovasjon, forbedringer og endringer på tvers av organisasjoner. Yvonne har jobbet i sterke fagmiljøer, som Handelshøyskolen BI, KPMG og Codex. Sertifiseringer: Managing Benefits, Prince 2, Design Strategy, Prosci.

  Arild Haugen

  Head of Design and Projects

  Telenor Norge AS Avd Oslo

  Arild Haugen er sivilingeniør (Mr.Sc) i Datateknikk og Telematikk fra NTNU i Trondheim og har i sin karriere i Telenor vært innom en rekke ulike fagområder og markeder. Fellesnevneren for hans bakgrunn er utvikling, med hovedbase i prosjekt og programledelse i en årrekke. De senere årene har han flyttet fokus over mot internett forretningsutvikling, agil utvikling og kundedrevet utvikling (designmetodikk).

  Han er i dag Head of Design i Telenor Norge, der han leder en enhet med ca. 40 designere. Han beskriver sin reise i Telenor som en endring fra «vi vet hva vi skal lage og leverer det» til «vi må løpende lytte til kundenes behov og tilpasse oss disse i utviklingen».

  Sana Riahi

  Head of Section Project and Program Management

  TietoEVRY

  Project Manager of the Year 2019 fra Project Management Institute (PMI) Norway Chapter.

  Sana er prosjektleder og seksjonsleder i TietoEVRY sin Digital Consulting-enhet. Han leder 13 prosjektledere og jobber parallelt som prosjektleder.

  Prosjektledelse har gjennomsyret Sana sin karriere, som startet med en spesialisering i prosjektledelse på Siving-studiet Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, og har utviklet seg inn i seks års erfaring med ledelse av et bredt utvalg prosjekter innen blant annet systemutvikling, strategiutvikling, M&A og forprosjekter innen både offentlig og privat sektor. I tillegg har Sana jobbet med kommersialisering og skreddersøm av tjenester knyttet til ledelse av transformasjonsprosjekter og har dermed opparbeidet seg god forretningsforståelse innen feltet. Gjennom sitt arbeid har Sana fått utmerkelsen Project Manager of the Year 2019 fra Project Management Institute (PMI) Norway Chapter.

  Steinar Støre

  Prosjektdirektør

  Statsbygg

  Olav Torp

  Førsteamanuensis

  NTNU Inst for bygg anlegg og transport

  Torp har over 20 års erfaring med forskning og undervisning innen fagområdet prosjektledelse. Hans hovedfokus har vært generell prosjektstyring, med spesielt fokus på usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring i prosjekter, og prosjektplanleggings- og styringsaktiviteter relatert til kostnader og tid.


  Han har i mange år arbeidet sammen med bedrifter, spesielt norske etater som Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg innen temaet usikkerhetsanalyser av prosjektets kostnader. Dette både gjennom å delta i og fasilitere et stort antall usikkerhetsanalyseprosesser, utvikling av teoretiske rammeverk og metoder innen usikkerhetsanalyse og gjennom å holde bedriftsinterne kurs innen usikkerhetsanalyser og kostnadsestimering. Han er også veileder og faglærer for et stort antall studenter.

  Åsa Waldemar

  Prosjektleder og konsulent

  Sopra Steria AS

  Åsa Waldemar har over 10 års erfaring som prosjektleder innenfor offentlig og privat sektor i teknologirelaterte prosjekt. Hun er en brobygger mellom teknologi og forretning, og har hatt ansvar i flere nasjonale offentlige prosjekt. Akkurat nå ny jobber hun med nasjonal database for strukturerte legemiddeldata (SAFEST) til sykehus og sykehusapotek. Hos Åsa står fokus på team samt moderne prosjektmetodikker sentralt.