Teknas prosjektkonferanse 2020

Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av profesjonell prosjektledelse!

Denne konferansen belyser prosjektledelse fra flere ulike vinkler. Programmet veksler mellom praktiske metoder og verktøy og faglig inspirasjon. Målet er å gi deg nødvendig oppdatering med spennende perspektiver fra ulike bransjer og ståsteder.

Fageksperter og praktikere deler av sin kunnskap

Gjennom høyaktuelle innlegg fra fageksperter og praktikere vil du få ny innsikt og inspirasjon til å utvikle deg i rollen som prosjektleder og stå støtt i nye utfordringer.

Knytt verdifulle kontakter

Prosjektkonferansen 2020 er en møteplass hvor du knytter verdifulle kontakter og utveksler erfaringer med folk utenfor din organisasjon.

Velkommen til en lærerik dag hvor du og din jobb som prosjektleder står i fokus!

Meld meg på

Se program