Teknas lederkonferanse 2021

Hva kreves for å levere og overleve som leder i en tid hvor endringer er regelen heller enn unntaket, hvor økende forventninger fra ansatte med stadig høyere kompetanse stiller større krav til hvordan du fremstår som leder?

På Teknas årlige lederkonferanse vil du få innspill og inspirasjon til å stå trygt i lederrollen i en verden som stadig blir mer transparent og hvor endringer og usikkerhet er faktorer som vi må lære å leve med.

Dette er dagen hvor du og din rolle settes i fokus, hvor du får faglig påfyll til å få det beste ut av dine medarbeidere og deg selv som leder!

Som deltaker får du:

  • Styrket ditt personlige lederskap
  • Innsyn i fremtidens viktigste lederoppgaver
  • Inspirasjon til å være en tydelig leder når usikkerhet og endring råder
  • Kunnskap om hvordan du får det beste ut av dine medarbeidere
  • Gode innspill for å takle ulike dilemmaer og paradokser som oppstår i moderne ledelse
  • Inspirasjon og kunnskap fra dyktige ledere og fageksperter
  • En ypperlig mulighet til å utveksle erfaringer med ledere fra ulike bransjer

Mennesker – ikke teknologi

Selv om vi i dag ikke kommer utenom effektiv bruk av ny teknologi og digitalisering så handler ledelse fremdeles om mennesker og hvordan du skal få medarbeidere og kolleger til å trekke i samme retning, motivere til ekstraordinære prestasjoner og levere gode resultater slik at arbeidsplassen blir et attraktivt sted å være men gjøre det også lettere å tiltrekke ny, kompetent arbeidskraft.

Hvordan håndtere paradoksene i ledelse

Som leder skal du i den ene øyeblikk har fokus på drift og medarbeidere, i neste øyeblikk kreves det at du tar et helikopterperspektiv og tenker innovasjon og strategi– som leder handler det om å kunne håndtere begge deler like bra.

Faglig oppdatering og inspirasjon

Konferansen tar pulsen på utviklingen, setter ord på utfordringene og gir deg den faglige oppdateringen du trenger. Du møter en rekke dyktige ledere og fageksperter. Benytt muligheten til å få etterspurt inspirasjon, og møt likesinnede fra andre bransjer som gir faglig påfyll.

Meld meg på


Programmet er under utvikling og publiserers fortløpende