24. aug.
kl. 18:00–19:30
Streaming, Nettbasert

Tekna inviterer til klimadebatt! Hvordan stiller de ulike politiske partiene seg til karbonfangst? Hva mener de om elektrifisering, togsatsing og grønne jobber? Støtter de videre leting etter olje og gass? Polikerene får svare tirsdag 24.aug dirketesendt fra Røverstaden!

Meld meg på

Beskrivelse

Hold av 24.aug kl.18-20 inviterer Tekna til klimadebatt! Politikere fra hvert parti møter direkte fra Røverstaden i Oslo, og vi streamer til hele landet digitalt. Teknas medlemmer er opptatt av klima og bærekraft, og vi ønsker debatt og samtale om bl.a. disse spørsmålene under som vi ønsker at de ulike partiene tar stilling til: - Hva sier partiet om Karbonfangst (CCS)Forbedre vannkraften - Havvind og vindkraft - Solenergi - Andre fornybare energikilder og ENOVA - Energisparing - Elektrifisering, batteri og grønne jobber - Transport, togsatsing og grønn skipsfart - Hydrogensatsing - Reparasjoner og sirkulær økonomi - Klimatilpasning: planer for ulike scenarier (beredskap), tilpasse/dimensjonere infrastruktur, gjøre samfunnet mer robust (grønne tak, byplanlegging). - Klimarettferd og bistand - Grønne sertifikater - Satsing på fusjonskraft, f.eks. melde Norge inn i ITER - Vitenskaplig råd for bærekraft og grønt skifte - Overvåkning av jordens tilstand og forskning - Støtte til videre leting etter olje og gass

Hvert parti for ett minutt til rådighet innledningsvis, deretter vil vår ordstyrer kjøre debatt!

Mer info kommer!

Bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 17