Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Havbruks­konferansen 2023

21.–22. nov.

Teknas konferanse som handler om skjæringspunktet mellom biolog og teknologi for bærekraftig utvikling i norsk havbruksnæring.

Teknologi og biologi

Tekna har det største nettverket innen havbruk med 2000 medlemmer. Tekna Havbruk samler både teknologer og biologer.

I skjæringspunktet mellom biologi og teknologi ligger det mange muligheter, utnytter vi de til fulle?

På årets konferanse retter vi fokus på to sentrale temaer; digitale beslutingsstøtteverktøy samt mulighetene og utfordringene med utvikling av nye fôrråvarer i tråd med bærekraftigsutviklingen i næringen. 

Vi ser etter presentasjoner fra både forskningen og industrien. Det bør legges vekt på å presentere konkrete prosjekter, erfaringer resultater og konklusjoner.

Les mer her!

Insekter som en del av løsningen?

Norsk havbruk er i dag avhengig av importerte fôrråvarer. Kraftforet består av mellom 30-60 % importerte råvarer, og norskandelen av proteininnholdet er kun på 6 %.

Norsk havbruksnæring gir oss et stort hjemmemarked og en unik posisjon med stort potensiale for utvikling av fôrrråvarer, unik posisjon for å utvikle en egen industri for produksjon av proteintilskudd.

Eksempelvis vil insekter og andre proteinkilder både styrke videre vekst i norsk havbruk, øke andelen biologisk avfall i den sirkulære bioøkonomien, som en betydelig ny næring i Norge.

Tekna ønsker å belyse hva som gjøres både i forskningen og næringen innen tema nye fôrråvarer som proteinkilder til fiskefôr.

Informasjonsgapet og beslutnings­støtteverktøy

Norsk havbruksnæring har over 20 år med erfaringsdata. Det gir muligheter, men også noen utfordringer:

  • Informasjonsgapet- drukner vi i data?
  • Mangler vi verktøy som samler og tilgjengeliggjør data for å gi oss innsikt for bedre beslutninger?
  • Hvordan vil fremtidens informasjonsflyt se ut, og hvordan jobbes det med gode løsninger?
  • Deling av data, hvordan gjøres det i dag?
  • Åpne og sporbare data vil gi økt innsikt og sikre biomangfold og tilgang på næringsriktig mat. 

Alt dette ønsker vi å belyse på årets konferanse.

Har du forslag til presentasjon, send inn ditt forslag innen 20 april.

Del