Teknas Havbrukskonferanse 2020

Forelesere

 • Liv-Hege Seglsten

  Green Tech AS

  Liv-Hege Seglsten (GreenTech AS) er forretningsutvikler og seniorrådgiver bærekraft. De fire siste årene har hun jobbet utelukkende med prosjekter og forretningsmodellinnovasjoner med tidligfaseteknologier som; AI, IoT, 3D tech, oppdrett av laks på land, karbonhåndtering (CCSU) og sirkulærøkonomi.

  Seglsten har utdanning innen økonomi og ledelses fra Handelshøyskolen BI. Psykologi og sosiologi fra universitetet i Tromsø og master i Grønn Vekst og konkurransekraft. Hun har erfaring fra bransjer som teknologi, havbruk, forskning og undervisning, energi og reiseliv. Hun foreleser og er programansvarlig for undervisning og kurs i regi av Møreforskning og Høyskolen i Molde (HIM). Seglsten sitter i Advisory Board til REV Ocean. Hun er prosjektleder for Tenketank for unge ledere i NCE iKuben og har en rekke grønne styreverv og roller på nordvest landet.

  Anne Hvistendahl

  DNB Bank ASA Avd Kirkegata Oslo

  Anne har ledet DNBs sjømatsatsning de siste 8 årene og har bl.a. jobbet med næringen i ulike roller i DNB siden 1995. Takket være våre kunder er DNB verdens største sjømatbank med en totaleksponering på rundt 60 mrd kr og vi følger spesielt verdikjeden for laks.

  Erik Winther

  Direktør for Markeds- og Forretningsutvikling

  Standard Norge

  Erik har en Master of Science fra Copenhagen Business School.

  Gjennom 27 år har han bygget sterk kjernekompetanse på forretningsutvikling og endring for å skape og styre mot vekst innenfor mange bransjer, spesielt i kunnskapsbaserte organisasjoner.

  I Standard Norge er Erik direktør for Markeds- og Forretningsutvikling med overordnet ansvar for alle sektorene, herunder fiskeri og havbruk.

  Björgólfur Hávarðsson

  Rådgivende biolog

  The Seafood Innovation Cluster AS

  Björgolfur Hávarðsson har en MSc i havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen. Etter mer enn 30 år i havbruksnæringen har Bjölgolfur en god oversikt over oppdrett av laks i Europa og Sør-Amerika, oppdrett av havabbor og brasme i Middelhavet, Hellas, Tyrkia og Nord-Afrika sammen med utnyttelse av kråkeboller og sjøpølser.

  Bjölgolfur har bidratt til Vitenskapskomiteen for Matvaresikkerhet sin rapport om smoltkvalitet og velferd, utviklet fjernundervisning for oppdrettsnæringen og læringsmateriell for FNs fiskerihøgskole som UiB arrangerte. Videre har han skrevet flere bransjehåndbøker om groeproblematikk i havbruk.

  Han er mentor i flere innovasjons akseleratorer som Hatch Blue og Katapult Ocean. For tiden har Bjölgolfur stillingen som innovasjonssjef i NCE Seafood Innovation Cluster hvor han i gjennom sitt virke støtter innovasjon, entreprenører og oppdrettere for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

  Karoline Helenka Skaar Amthor

  Manager of Technical and Commercial Development

  Previwo AS

  Karoline er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole NMBU i Oslo. Hun har en Master i Entreprenørskap og Innovasjon fra Handelshøyskolen NMBU på Ås.

  Hun har jobbet med forebyggende fiskehelse både gjennom rutinemessig oppfølging av anlegg, samt gjennom arbeid i grensesnittet mellom forskning og kommersiell virksomhet.

  Siden 1.juli 2020 er hun ansatt som Fagsjef Fiskehelse og Miljø i Sjømat Norge der hun bl.a. vil ha ansvaret for å drive det videre arbeidet med fiskevelferd og organisering av kommunikasjons- og kunnskaps-forumet AquaWelfare på vegne av Sjømat Norges medlemmer og næringen som helhet.

  Ingebjørg Oddsdotter Sævareid

  Fagsjef Fiskehelse

  Salmon Group AS

  Ingebjørg er fagsjef for fiskehelse og ernæring i Salmon Group. Ingebjørg er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen, og har de siste ti årene mellom annet jobbet med vaksiner og legemidler til oppdrettsnæringen.

  I 2019 ble hun med på laget til Salmon Group, et nettverk for lokale oppdrettsselskap langs norskekysten, og har som hovedoppgave å sikre aksjonærene best mulig drifts- rammevilkår.

  Ingebjørg har her en finger med i spillet til alt som kan relateres til fiskehelse, ernæring og -velferd

  Ole Andreas Ervik

  Salmar Ocecan AS

  Olav-Andreas Ervik (44) har over 20 års erfaring fra oppdrettsindustrien og har siden 2012 vært ansatt i SalMar.

  Før han i november i fjor tiltrådte som CEO i SalMar Ocean, var han Konsernsjef i SalMar ASA i 1,5 år før det 4 år som Konserndirektør for oppdrett (2014 – 2018), og startet SalMar -karrieren som daglig leder for SalMar Farming i 2012.

  Han har i tillegg hatt lederstillinger i Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech. Ervik startet sin karriere som røkter i 1995 og har gjennom det også erfaring fra praktisk oppdrett»

  Knut Utheim

  Grieg Seafood ASA

  Knut er i dag CTO for Grieg Seafood ASA. Knut har jobbet i oppdretts næringen siden 1990 og har hatt operative stillinger i Stolt Sea Farm, Mowi og Grieg Seafood. Knut har sin utdannelse fra Sogn & Fjordane Distrikthøgskole innen Akvakultur.

  Marianne Skånseng

  Sjefingeniør

  Patentstyret

  Marianne er saksbehandler i Patent og har 18 års erfaring fra Patentstyret, hvor hun jobber med havbruk og bioteknologi/medisinsk teknologi. Hun er ekspert på smart bruk av patentinformasjon og leder Patentstyrets prosjekt for analyser av patentlandskap.

  Bjørn Tore Markussen

  Chief Executive Officer

  Stiftelsen Ocean Data Platform Foundation

  Bjørn Tore (BT) Markussen er Administrerende Direktør for Aker og World Economic Forum’s Havteknologisenter C4IR Ocean som inkluderer Havdataplatformen. Før dette så ledet han fra 2016 etableringen og oppbyggingen av DNV GL sin industrielle dataplatform som heter www.veracity.com. I 2018 ble han av Lloyds List rangert som en av topp 10 globale teknologiledere innenfor maritim og havindustrier. I sine 12 år i DNV GL har BT hatt regionale og globale lederroller og bodd og jobbet ut fra Amsterdam, Beijing, Singapore og Kuala Lumpur. Før DNV GL så jobbet han i CapGemini og han var også Administrerende Direktør i Tromsø IL fra 2004-2007. Han innehar styreverv innen Shipping, Energi, Akademia og PR/Telecom. Han fullførte i 2016 sjefskurset ved Forsvarets Høgskole

  Martin Føre

  Førsteamanuensis

  NTNU Inst for teknisk kybernetikk

  Martin jobber som førsteamanuensis ved Institutt for Teknisk Kybernetikk (ITK) ved NTNU, og er tilknyttet forskningsgruppen Havbiokybernetikk som fokuserer på anvendelsen av kybernetiske metoder på biologiske prosesser i det akvatiske miljø.

  Han tok sin mastergrad ved ITK i 2006, og PhD ved samme institutt i 2011. Parallelt med dette har han jobbet som forsker og etterhvert seniorforsker i SINTEF Fiskeri og Havbruk/SINTEF Ocean med anvendelser av teknologi og kybernetikk innen havbruk. I SINTEF var han blant annet sentral i utviklingen av ideene rundt Precision Fish Farming, før han i 2019 returnerte til NTNU.

  Åsa Maria Espmark

  Seniorforsker

  Nofima AS Avd Sunndalsøra

  Dr Åsa Maria Espmark (seniorforsker ved Nofima, Sunndalsøra) har de siste 19 årene jobbet med velferd, velferdsindikatorer og stress hos oppdrettslaks og rensefiskartene rognkjeks og berggylt. De siste årene har fokuset vært rettet mot ny oppdrettsteknologi. Espmark har ledet og deltatt i store norske og internasjonale prosjekter, så som OrAqua, FutureEUAqua, AQUAEXCEL og AQUAEXCEL2020. Siden oktober 2017 har Espmark vært senterleder for CtrlAQUA SFI, et senter for forskningsdrevet innovasjon, støttet av Norges forskningsråd som har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi.

  Turid Storaas Nastad

  Senior R&D Engineer

  ABB AS IA Oslo

  Turid jobber som prosjektleder i en avdeling som utvikler og leverer digitale tjenester til flere sektorer. Turid leder utviklingen av digitale tjenester for havbruksnæringa, og jobber med alt fra tekniske løsninger til prosjektledelse og forretningsutvikling. Det siste halvannet året har hun ledet et felles utviklingsprosjekt mellom ABB, Microsoft og Norway Royal Salmon, her benyttes i stor grad digitale verktøy som kunstig intelligens og maskinlæring for å forenkle og gjøre daglige operasjoner tryggere og mer bærekraftige, ved å redusere manuelt arbeid og forbedre beslutningsgrunnlaget.

  Turid har en mastergrad ved Institutt for Teknisk Kybernetikk ved NTNU i 2005, hvor fokus var havbruk.

  Arve Nilsen

  Veterinærinstituttet i Trondheim

  Erik Sterud

  Krüger Kaldnes AS