Teknas Havbrukskonferanse 2020

Skriv ut

Onsdag 11 november 2020

08:00

Innsjekk og testsesjon

09:00

Velkommen ved Tekna

Møteleder: Hermann Sødnenaa, Tekna

09:05

Hvilke strategiske allianser og innovative grep kan havbruket ta for å møte 2030?

Greentech, Liv-Hege Seglsten

09:30

Finansiering og satsing på norsk havbruksnæring

DnB, Anne Hvistendahl, Sjef for sjømatavdelingen inn og utland

Bærekraft og digitalisering

10:00

Hvordan standarder kan bidra inn i innovasjon og digitalisering i havbruksnæringen

Standard Norge, Erik Winther, Direktør marked og forretningsutvikling

10:25

PAUSE

10:45

Status AquaCloud - Havbruksnæringens digitale infrastruktur

Seafood Innovation, Bjørgolfur Håvardsson

11:10

"High risk" med deppa fisk – om vekst, velferd og teknologiske løsninger

Sjømat Norge, Karoline Skaar Amthor, Fagsjef Miljø og Helse

11:35

Spørsmål til foreleserne

Hvor nære er vi en felles plattform for erfaringsdata i havbruksnæringen?

Ledes av Tekna

12:00

LUNSJ

Bærekraftig produksjon og vekst

13:00

Dyrevelferd spiser vekst til frukost

  • Økende krav til vekst og hvordan ivareta fiskevelferd gjennom bærekraftig produksjon

Salmon Group, Ingebjørg Sævareid

13:25

Bærekraftig produksjon i store offshore anlegg - norsk konkurransefortrinn?

SalMar Ocean, Daglig leder Olav Andreas Ervik

13:45

PAUSE

14:00

Et stort steg mot en bærekraftig produksjon med fokus på teknologi og biologi

Grieg Seafood, COO farming, Knut Utheim

14:25

Hvordan er teknologien på Nordlaks havmerd - Hva skal til for å drive denne type merd?

Nordlaks, Inge Berg, Gründer av Norlaks

14:45

Hvordan sikre og patentere ny teknologi innen fiskevelferd?

Patentstyret, Marianne Skånseng

15:00

Spørsmålsrunde til foreleserne

Bærekraftig produksjon – Er næringen på rett vei og hvor stor vilje er det til å dele erfaringsdata for økt fiskevelferd?

15:30

Vi avrunder første dag

Torsdag 12 november 2020

08:00

Innsjekk og testsesjon

Møtelder: Hermann Sødnenaa, Tekna

Bruk av AI og stordata

09:00

Aker og World Economic Forum’s Data og havteknologisenter «C4IR Ocean»

Hvordan dataløsninger driver frem et mere bærekraftig og produktivt

Ocean Data Platform Foundation, Bjørn Tore Markussen

09:25

Digital tvilling for kombinasjon av sanntidsdata og fiskemodeller

Et verktøy som kan gjøre merden observerbar?

NTNU, Martin Føre, Førsteamanuensis

09:50

PAUSE

10:10

Maskinlæring som biologisk beslutningsverktøy for oppdrettere

Koblingen mellom biologi, maskinlæring og hvilken verdi dette gir som beslutningsverktøy

Aquabyte, Research Manager Ragnhild Valen

10:35

Digitalisering – hvor er vi i dag og hvor er vi på vei?

Turid Storaas Nastad, ABB AS

11:00

Spørsmål til foreleserne fra møteleder

11:15

LUNSJ

Fiskevelferd

12:00

Lukkede anlegg - et veiskille for fiskevelferd?

NOFIMA, Åsa Espmark, Seniorforsker

12:25

RAS-anlegg - et teknologisk himmelrike, eller monster?

Krüger Kaldnes, Erik Sterud, Biolog

12:50

Kort pause

13:00

Døyr fe – døyr frendar

- Hva vet vi om dødelighet og årsaker ved oppdrett av laks i sjø, åpne og lukkede merder - resultater fra 3 ulike prosjekter

Veterinærinstituttet, Arve Nilsen

13:25

Kjenner vi lusa på gangen? Har vi kunnskap nok til en bærekraftig produksjon uten lus?

Bremnes Offshore, Utviklingssjef Geir Magne Knutsen

13:50

Spørsmål til foreleserne

Hvordan kan næringen benytte opparbeidet kunnskap og utnytte sine konkurransefortrinn for videre bærekraftig produksjon?

14:15

Konferansen avrundes