Teknas Havbrukskonferanse 2020

Utstilling

Firmaer som ønsker å profilere sine produkter kan gjøre dette mellom de digitale presentasjonene og etter programslutt første dag

Det blir dedikert et eget "ROM" som deltakerne går inn i for å snakke med utstillerne. Hver utsiller får sitt rom.

Pris kr. 5000,- + 25% Mva inkl et deltakerpass