Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Bærekraft gjennom forståelse og samarbeid

Krav om bærekraft, økt bruk av automasjon og sensorteknologi på anleggene øker stadig. Hvordan vil den daglige driften i næringen se ut fremover og hvordan ivaretas fiskens levevilkår?

Tekna, som en medlemsorganisasjon for teknologer, ønsker å fremme viktigheten av samspill mellom teknologi og biologi i havbruksnæringens endringsprosesser.

Hvordan skape et godt samspill og forståelse mellom næringen, forskning, utviklere av teknologi?  Og hvordan kan næringen selv dele kunnskap på tvers og samarbeide mot standardisering der det åpenbart har en hensikt.

Tverrfaglighet for fiskevelferd

Hvor står vi i dag i forhold til sensorteknologi og fiskevelferd, maskinlæring, digitalisering og Big Data?  Hvordan holde fokus på biomassen gjennom hele produksjonskjeden og hvordan utvikle bedre driftsformer?

Teknas konferanse vil ha fokus på ovennevnte temaer. Teknologiene finnes, hva gjøres i dag? Hvordan kan vi gjennom tverrfaglig kompetanse, systemer utvikle driftsformer mot en mer bærekraftig næring?

Med felles mål vil næringen samle og styrkes også internasjonalt.

Målgruppe

Tekna ønsker å samle alle som er interessert i å bidra inn i en bærekraftig næring som har stort potensiale på økt produksjon og økt bærekraft.

Jobber du med forskning, i næringen, med teknologiutviklinger, er en gründer som ønsker inn i næringen vil du ha utbytte av å delta på konferansen.