Hopp til innhold
19.–20. jan. 2022

Viktigheten av CCS

Karbonfangst og -lagring (CCS) har, ifølge Parisavtalen, en viktig rolle for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

Norcem har vist lederskap. Gjennom mange år har de samarbeidet med ulike viktige institusjoner og fagmiljøer for å kunne realisere denne nødvendige klimateknologien

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

CCS og industriell vekst

Norske industri- og teknologimiljøer har lenge vært pådrivere for karbonfangst og -lagring (CCS) internasjonalt, knyttet til potensialet for lagring av CO2 fra Europa på norsk sokkel, gjennom Northern Light-prosjektet.

CO2 er også en ressurs. Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo vil fange CO2 fra anlegget og omdanne den til varme og strøm til byens innbygger

Videre er det flere industrielle klynger i Norge som jobber med spennende prosjekter for grønn industriell vekst.

Format og program 2022

Tekna samarbeider med sentrale aktører innen forskning og industri og vi er nå i gang med å sette agendaen for 2022. Programmet publiseres primo oktober.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med CO2-relaterte aktiviteter, også relatert til juridiske og finansielle spørsmål.

Konferansen blir gjennomført fysisk på Scandic Hotell Fornebu, med streaming fra konferansesalen for deg som vil delta digitalt.

Vi håper å se deg i januar 2022!

Konferansen dekker FNs bærekraftsmål:

  • Bærekraftsmål 17