20.–21. jan. 2021

Viktigheten av CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

Det arbeidet som pågår i Norge, både politisk og industrielt, er sentralt i å realisere fullskala CCS.

Heidelberg Betong ligger an til å få fullfinansiering av fullskala CCS på sitt anlegg i Brevik. Dette, vil i tillegg til stor miljøgevinst, åpne opp for nye forretningsmuligheter, en ny industri og ikke minst nye arbeidsplasser. 
Dette er en milepæl for Norge og Europa

CCS og industriell vekst

Norsk industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS, og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et levende eksempel på dette.

CO2 er ikke bare en utfordring, men også en ressurs og det vokser fram muligheter for industrielle vekstmulighet for Norge og Europa.  
Mange store og små aktører er godt i gang og det er ingen tvil om at CCS vil være nødvendig skal vi realisere en grønnere fremtid.


Konferansen arrangeres som et hybrid arrangement, som betyr fysisk deltakelse, for et begrenset antall på Scandic Hotell Fornebu samtidig som vi streamer for digital deltakelse. 

Program 2021

Tekna samarbeider med mest sentrale aktørene innen forskning og industri, som vil gi en status innen pågående prosjekter og prosesser i arbeidet med å realisere fullskala CCS

Konferansens første dag vil ha fokuset rettet mot Forretningsmodeller for CCS,  Status fullskala CCS , CCS og potensialet i negative utslipp ved Avfallshåndtering samt pågående norske prosjekter

Konferansens andre dag vil fokusere på Co2 transport og lager, internasjonalt samarbeid og potensialet i hydrogen til Europa

Forretningsmodeller, Avfallshåndtering og Hydrogen, alle 3 temaer som vil debatteres på konferansen