20.–21. jan.
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Viktigheten av CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

Det arbeidet som pågår i Norge, både politisk og industrielt, er sentralt i å realisere fullskala CCS.

Heidelberg Betong ligger an til å få fullfinansiering av fullskala CCS på sitt anlegg i Brevik. Dette, vil i tillegg til stor miljøgevinst, åpne opp for nye forretningsmuligheter, en ny industri og ikke minst nye arbeidsplasser. 
Dette er en milepæl for Norge og Europa

Tekna samarbeider med sentrale aktører innen forskning og industri som gjennom konferansen deler informasjon og status innen pågående prosjekter og prosesser i arbeidet med å realisere fullskala CCS

CCS og industriell vekst

Norsk industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS, og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et levende eksempel på dette.

CO2 er ikke bare en utfordring, men også en ressurs og det vokser frem muligheter for industrielle vekstmulighet for Norge og Europa.  Mange store og små aktører er godt i gang og det er ingen tvil om at CCS vil være nødvendig skal vi realisere en grønnere fremtid.

På grunn av Covid 19 restriksjoner vil konferansen arrangeres som en heldigital konferanse

Program 2021

Konferansen åpnes av Teknas president Lise L Randaberg

Første tema ut er Forretningsmodeller for CCS. Her har vi to innlegg fra politisk hold, OED og  Espen Barth Eide, Energi og miljøkomiteen, denne sesjonen avrundes med politisk minidebatt ledet av Marius Holm

Vi fortsetter  med Forretningsmodeller for CCS -II,  Status fullskala CCS, Avfallshåndtering og negative utslipp som avsluttes med
debatter ledet av Nils A Røkke, Sintef  og Olav Øye, Bellona

Vi retter videre fokus mot Co2 transport og lager, Iternasjonalt samarbeid og avslutter med tema hydrogen som avrundes med en debatt
Norges rolle som energileverandør til Europa, ledet av Nils A Røkke

Gå ikke glipp av dette, sett av dagene og meld deg på