20.–21. jan. 2021

Viktigheten av CCS

Det er internasjonal enighet om at CCS er en nødvendig klimateknologi for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå internasjonale klimamål.

Det arbeidet som pågår i Norge, både politisk og industrielt, er sentralt i å realisere fullskala fangst og lagring av CO2

CCS og industriell vekst

Norske industri- og teknologimiljøer har jobbet i mange år med teknologiske løsninger innen CCS, og er en pådriver internasjonalt knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Prosjektet Northern Light er et levende eksempel på dette.

CO2 er ikke bare en utfordring, men også en ressurs og vil være en grønn industriell vekstmulighet for Norge og Europa.  Mange store og små aktører er godt i gang og det er ingen tvil om at CCS vil være nødvendig skal vi realisere en grønnere fremtid.

Program 2021

Vi samarbeider med sentrale aktører innen forskning og industri, som vil gi en status innen pågående prosjekter og prosesser i arbeidet med å realisere fullskala CCS

Konferansens første dag er rettet mot rammebetingelser og klimapolitiske spørsmål, og diskuterer pågående prosesser og fremtidsscenarier.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med CO2 relaterte aktiviteter, også relatert til juridiske og finansielle spørsmål.

Vi håper å se deg i januar 2021!